Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Nedenler

İğne batmasına yaralanmalarına genelde tıbbi kesici delici tıbbi cihazlar kullanılırken yapılan basit ve önlenebilir hatalar neden olmaktadır. 1, 4

EPINet verilerine göre bildirilen iğne batmasına yaralanmalarının % 60'ı klinik prosedür yerine getirildikten sonra görülmüştür. Bu kazalar bertaraf edilme sürecinden önce veya bertaraf sırasında meydana gelmiştir (Bkz. Şekil 4)11

Araştırmalar acele, öfke, dikkatin dağılması ve bir prosedürü tamamlamak için çoklu girişimler sırasında riskin arttığını göstermektedir. Güvenli kullanım üzerinde olumsuz etkisi olan ilave faktörler; sağlık çalışanının yorgunluğu, işbirliği yapmayan iş arkadaşları veya personel eksikliğinden etkilenen ekiplerdir.12

Çoğu maruz kalma hasta odasında ve bunu takiben ameliyathane ve acil bölümünde görülmektedir (Bkz. Şekil 5)13

 • Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının nedenleri

 • Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) en yaygın nedenler özeti: 1, 4

  - Kişisel Koruyucu Donanım, güvenli malzemeler ve kesici-delici alet bertaraf konteynerlerinin eksikliği
  - Kesici-delici alet yaralanmaları için raporlama prosedürlerinin olmayışı
  - Mesleki tehlikelerle ilgili farkındalığın olmayışı
  - Personelin yeterli eğitim almış olmaması
  - Kesici-delici alet bertaraf konteynerlerine erişimin sınırlı olması
  - Personel yetersizliği
  - İğnelerin kapaklarının kullanıldıktan sonra tekrar kapatılması
  - Ameliyathanede keskin aletlerin elden ele verilmesi
  - Kesici-delici alet bertaraf konteynerlerinin kullanımdan hemen sonra kullanılmaması
  - Öngörülemeyen tıbbi kazalar
  - Beklenmedik hasta reaksiyonları

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

1 Centers for Disease Control and Prevention.  2008 
4Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 
11 Perry J, Parker G, Jagger J. 2003
12 Fisman DN, Harris AD, Sorock GS, Mittleman MA.  2003
13 Perry J, Parker G, Jagger J.  2003

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.