Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Sağlığa İlişkin Sonuçlar

Bulaşıcı hastalıklar
İğne batma yaralanması ile ilgili en büyük sorun travmanın kendisi ile değil, bir hastanın enfeksiyöz hastalıklar taşıması olası kanına ve vücut sıvılarına, sağlık çalışanının perkütan maruz kalmasıyla karakterize edilir.14

İğne batma yaralanmaları patojenlerin bulaşmasına yol açabilir. Virüsleri, bakterileri ve mantarları da içine alan en az 20 farklı patojen iğne batma yaralanmaları sonucu sağlık çalışanlarına geçmiştir (Bkz. Tablo 1) 1, 4

Bir iğne batma yaralanmadan sonra hastalık gelişmesi olasılığı çeşitli bağımsız faktörlere bağlıdır: kan ve vücut sıvılarının içindeki patojen konsantrasyonu, yaranın okderinliği, kan hacmi, iletilen patojenlerin miktarı ve patojen taşıyıcının enfeksiyon safhası.

Enfekte olmuş sağlık çalışanları akut ve kronik hastalıklar geliştirme ve hatta ölüm olasılığı gibi sonuçlarla karşı karşıya kaldıklarından serokonversiyon oranı ve aşılama olanakları veya maruz kalma sonrası profilaksi tedavisi de önemli rol oynamaktadır. 15

Klinik ciddiyeti ve sağlık komplikasyonları nedeni ile kişiyi en zayıf düşüren ve iğne batma yaralanmaları ile ilişkilendirilen hastalıklar kanla taşınan patojenler HBV, HCV ve HIV'dir (Bkz. Tablo 2)

Tekrarlama oranı

İğne batma yaralanmalarının tekrarlama oranı ile ilgili gerçek sayılar , özellikle de ulusal ve küresel sayılar genelde yetersiz ve sınırlıdır. Bu durumun sorumlusu iki ana faktördür.

Birincisi, söz konusu sağlık kurumlarında gözetim ve raporlama sistemleri eksik olduğundan kapsamlı veriler bulunmamaktadır.9
İkinci faktör çok sayıda çalışmada ortaya konduğu üzere tekrarlama oranlarının yaygın ve sürekli olarak eksik rapor edilmesidir.29 Örnek olarak, Wicker yaralanan sağlık çalışanlarının sadece % 28,7'sinin iğne batması yaralanmasını rapor ettiğini, % 50,4'ünün etmediğini ve % 20,9'unun sadece zaman zaman ettiğini veya gözetim anketine cevap vermediğini gösteren sonuçlar yayınlamıştır.30 ABD'de geniş çaplı bir araştırma % 58 oranında bir eksik raporlama olduğunu belgelemiştir.31 Diğer araştırmalar iğne batmasına bağlı yaralanmalardaki eksik raporlamanın ciddiyetini % 90'dan daha yüksek olarak ortaya çıkartmıştır.32

Raporlama yapılmamasının temel nedenlerinden bazıları zaman kısıtlılıkları, perkütan yaralanma yoluya alınan yaranın önemli bir maruzluğa yol açmayacağı algısı, raporlama mekanizması ile ilgili bilgi azlığı ve gizlilik ve mesleki ayrımcılık konusunda duyulan endişe idi.33

ABD'de yapılan tahminler hastane personelinin yılda 385.000 adet perkütan yaralanmaya maruz kaldığını gösteriyor. 34 Perry ve Jagger ABD'deki yıllık oranı 500.000 olarak tahmin ederken diğer yazarlar yılda 756.000 adedi bulan tahminlerde bulundular. 29, 35

Avrupa ülkeleri için mevcut veriler İngiltere için 100.000 ve Almanya için de yılda 500.000 insidans göstermektedir. 23, 32, 36

EPINet tarafından toplanan veriler orta düzeyde bir hastanede çalışanların yılda 100 yatak başına 30 iğne batması vakasından zarar gördüklerini ileri sürüyor. 4


Referanslar:


Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.


1 Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri. 2008
4Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 1999 
6Sepkowitz KA.  1996
9Rapiti E, Prüss-Üstün A, Hutin Y.  2005
14Canadian Center for Occupational Health and Safety (CCOHS) 2000.  
15Wilburn S. 
16Langgartner J, Audebert F, Schölmerich J, Glück T. 2002  
17WHO. 2008.
18Hepatitis B Foundation.
19Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  2011 
20Moradpour D, Cerny A, Heim MH, Blum HE. 2001
21Shapiro CN.  1995 
22Liaw YF.  2009 
23Hofmann F, Kralj N, Beie M. 2002
24 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2003
25Global surveillance and control of hepatitis C. Report of a WHO Consultation organized in collaboration with the Viral Hepatitis Prevention Board, Antwerp, Belgium. J Viral Hepat 1999;6:35–47 
26World Health Organization (WHO). Hepatitis C. 2003
27Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 1998
28 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and World Health Organization (WHO). 2009
29 Perry J, Jagger J.  2003
30Wicker S, Jung J, Allwinn R, Gottschalk R, Rabenau HF. 2008
31 Alvarado F, Panlilio A, Cardo D, NaSH Surveillance Group.1998
32Trim JC, Elliott TSJ.  2003
33Mangione CM, Gerberding JL, Cummings SR. 1991
34Panlilio AL, Orelien JG, Srivastava PU, Jagger J, Cohn RD, Carco DM  2004
35Henry K, Campbell S.  1995 
36 Godfrey K.  2001

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.