Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Önleyici Stratejiler

Kan ve vücut sıvılarına maruz kalınmasının önüne geçmek için, iğne batmasına bağlı yaralanmaların etkili biçimde önlenmesi çeşitli stratejileri ve
eylemleri birleştiren geniş kapsamlı bir yaklaşım gerektirir.4, 14, 32, 40

Evrensel önlemler ve kesici-delici aletlerin doğru kullanımı konusunda genel bir eğitim ve öğretim programı oluşturulmalıdır. Bu sadece lümenli iğnelerin güvenli uygulamasını değil aynı zamanda bunların bertaraf edilmesini, güvenli iş uygulamalarının benimsenmesini ve
iğne yaralanmalarının rapor edilmesini de kapsamalıdır. 14, 32

Yaralanmaların etkin biçimde azaltılmasına örnek olarak, kullanma noktalarına konan kesici-delici alet konteynerleri iğnenin kapağının tekrar kapatılması sırasında meydana gelen tüm iğne batması vakaları oranını % 23'den % 5'e düşürmüştür (Bkz. Şekil 7) 41

Deneyimler, eğitim stratejilerini güçlendirmenin tek başına iğne batma yaralanmalarının azalmasını desteklemeye yeterli olmayacağını göstermiştir.40, 42

Bu nedenle iğne batması yaralanmaları iğneyi koruyucu malzemelerin kullanıma sokulması ile engellenmelidir. 32 Korumasız geleneksel malzemelerin yerine güvenli malzemelerin kullanıma sokulması iğne batması yaralanması riskinde belirgin bir azalma sağlayabilir (Bkz. Şekil 8). 3

Korumalı malzemelerin etkinliği malzeme tipine ve sağlık tesisindeki departmanlara göre değişir. Esas olarak korumalı malzemelerin iğne batmasına bağlı yaralanmaları % 100'den % 22'ye düşürdüğü görülmüştür. Bunun sonucu olarak, bazı alanlarda perkütan yaralardan patojen bulaşması neredeyse ortadan kalkmıştır (Bkz.Şekil 9). 43-45

 

 • Engelleme [1, 4]

 • - Kesici-delici aletlerin güvenli kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili sürekli eğitim
  - Tüm kesici-delici ve iğne batması yaralanmalarının rapor edilmesi
  - Mümkün olan durumlarda iğnesiz sistemlerin kullanılması
  - Güvenli malzemelerin kullanılması
  - Kesici-delici alet konteynerlerine doğru erişim ve düzgün kullanım
  - Kesici-delici aletlerin derhal uygun kaplara atılması
  - Kesici-delici alet kaplarının sık toplanması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi
  - İğne kapaklarının tekrar kapatılmasının yasaklanması
  - Gereksiz enjeksiyonların ortadan kaldırılması

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.