Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Nedenler

Kontaminasyon nasıl ortaya çıkar?
Kontaminasyon patojenlerin bir kaynaktan bir konakçının vücudundaki açıklıklara veya bir suni vücut açıklığına istem dışı taşınarak gelişmeye ve zararlarını göstermeye başlamalarıyla ortaya çıkar. Nakil için bir çok olası kaynak, giriş güzergahı ve yol vardır.

  • Kaynaklar: Doğal vücut açıklıkları veya yaralanma veya hastalığa bağlı suni açıklıklar
  • Giriş kapıları: Doğal vücut açıklıkları veya yaralanma veya hastalığa bağlı suni açıklıklar
  • Temas veya sıçrayan zerreler vasıtası ile doğrudan nakil
  • Yüzeyler veya aletler vasıtasıyla dolaylı nakil
  • Enfeksiyonu nakleden taşıyıcılar, sivrisinekler, sinekler, fareler vasıtası ile dolaylı nakil
  • Aracı konakçı [örn. insan, hayvan veya böcek, örn. sivrisinekler vasıtasıyla sıtmanın nakledilmesi] aracılığı ile dolaylı nakil

Bir sağlık tesisinde önemli kontaminasyon kaynakları sağlık çalışanlarının elleri ve havadaki zerreciklerdir.

Nedenler
Genel olarak konuşulacak olursa kontaminasyon bir sistemin, ürünün veya ilacın bir parçasının steril olması gerekirken mikrobiyolojik patojenlerle temas etmesi sonucu ortaya çıkar. Örneğin, eğer bir cerrahi alet patojenlerle kontamine olmuşsa sonuç bir cerrahi yara enfeksiyonu olabilir. Bu gibi enfeksiyonların tipik patojenleri aşağıda gösterilmiştir.

İnfüzyon girişlerindeki kontaminasyonlar patojenlerin infüzyon sisteminin içine taşınması ile ortaya çıkar, çoğu kez müdahale sırasında olur.

İnfüzyona bağlı enfeksiyonlarla ilgili olarak, iki ayrı yol vardır. 12 İntraluminal kontaminasyon infüzyon sisteminin yanlış kullanılmasının sonucudur, örn. kateter birleşme yerinin uygulama setinin takılması ve çıkartılması sırasındaki yanlış kullanımı Bu kateterin yerleştirilmesinden sonraki ilk haftanın sonunda görülen en yaygın kateter enfeksiyonu kaynağıdır.13, 14


Ekstraluminal kateter ekimi kateterin giriş bölgesinden kateterin dış yüzeyi boyunca olan bakteri istilasının sonucudur ve sıklıkla kateter yerleştirildikten sonraki hafta içerisinde bakteriyemiye yol açar.15, 16

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

12Raad I. 1998
13Raad I, Costerton W, Sabharwal U, Sacilowski M, Anaissie E,Bodey GP.  1993
14Safdar N, Maki DG.  2004
15Raad I, Hanna H. 1999
16Hall K, Farr B.2004
17 Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA. 2007

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.