Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Sağlığa İlişkin Sonuçlar

Hasta için sonuçlar
Hastane enfeksiyonları dünyanın her tarafında görülür ve hem gelişmiş hem de kaynakları yetersiz ülkeleri etkileyebilir. Sağlık tesislerinde yakalanılan enfeksiyonlar hastanede yatan hastalar arasında ölümün ve artan morbiditenin başlıca nedenleri arasındadır. Bunlar hasta ve kamu sağlığı için büyük sıkıntıdır. WHO'nun yardımlarıyla 4 WHO bölgesini (Avrupa, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik) temsil eden 14 ülkedeki 55 hastanede yapılan bir yaygınlık araştırması hastanede yatan hastaların ortalama % 8,7'sinin hastane enfeksiyonuna yakalandığını gösterdi. Herhangi bir zamanda dünya çapında 1,4 milyondan fazla insan hastaneden alınmış enfeksiyöz komplikasyonlardan mustariptir.18
En sık görülen hastane enfeksiyonlarının yaygınlık oranları Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Asya bölgelerindeki hastanelerden (sırasıyla % 11,8 ve 10,0) Avrupa ve Batı Pasifik bölgelerinde de yine sırasıyla % 7,7 ve 9,0 olarak bildirilmiştir.19

En sık rastlanan hastane enfeksiyonları cerrahi yara enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve alt solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

WHO araştırması ve diğerleri yine en yaygın hastane enfeksiyonlarının yoğun bakım ünitelerinde ve akut cerrahi ve ortopedi servislerinde görüldüğünü göstermiştir. Enfeksiyon oranları yaşlılık, altta yatan başka hastalık veya kemoterapi nedeni ile hassasiyeti yüksek hastalar arasında daha yüksektir.3

Kontaminasyon ve bunu izleyen enfeksiyon bölgesel veya sistemik olarak ortaya çıkabilir.

  • Bir lokal enfeksiyon durumunda, cerrahi yara enfeksiyonları, deri tahrişleri ve kateter giriş bölgesi enfeksiyonları oluşabilir.
  • Sistemik dolaşıma ulaşan patojenlerle sistemik enflamasyon durumunda bu septisemi, sepsis ve septik şok ile sonuçlanabildiği gibi patojenler organlara veya ekstremitelere nakledilerek organ enfeksiyonuna ve bozukluğuna ve endokardit veya ampütasyonla sonuçlanabilecek osteomiyelite de yol açabilir.20, 21

Bu durumların hepsinde hasta için sıkıntıya, duygusal strese ve olası yan etkilere ve ağrıya yol açacak olan ilave tanısal inceleme ve tedaviler gerekecektir. Bazı durumlarda bunlar hatta yaşam kalitesini düşüren sakatlık durumlarına yol açacaktır.

Bunun yanı sıra hastanede kalış süresi de uzayabilir. Bir araştırma12 cerrahi yara enfeksiyonuna yakalanmış hastalar için hastanede kalış süresindeki geneldeki artışın 8,2 gün, jinekoloji için 3 gün, genel cerrahi için 9,9 ve ortopedik cerrahi için de 19,8 gün olduğunu göstermiştir.

EPIC II 'nin 8 Mayıs 2007 tarihli kritik hastalarda enfeksiyon konulu nokta yaygınlık araştırması Staphylococcus aureus enfeksiyonuna yakalanmış hastaların hayatta kalmasında metisilin direncinin rolünü değerlendirdi. Araştırmanın yapıldığı gün 13.796 hastanın 7.087'si (% 51) enfekte olmuş olarak sınıflandırıldı. MRSA enfeksiyonlu 494 ve MSSA (metisiline-duyarlı Staphylococcus aureus) enfeksiyonlu da 505 hasta vardı. Yoğun bakım mortalite oranları sırası ile % 29,1 ve 20,5 (P<0,01) ve karşılık gelen hastane mortalite oranları da % 36,4 ve 27,0 (P<0,01) idi. MRSA enfeksiyonu için çok değişkenli hastane mortalitesi analizi 1,46'lık (95 % CI 1,03-2,06) (P=0,03) düzeltilmiş OR (Olasılık oranı) vermiştir.

Yoğun Bakım hastalarında MRSA enfeksiyonu bu nedenle MSSA enfeksiyonu ile karşılaştırıldığında bağımsız olarak hastane ölümlerinde % 50 daha yüksek olasılıkla bağdaştırılmaktadır.22Diğerleri kan dolaşımı enfeksiyonları için mortalite oranını % 10-25 olarak bulmuşlardır, septik şokun oranı % 40-60 ile daha da yüksektir.23

Bunun sonucu olarak hastane enfeksiyonları önde gelen ölüm nedenlerinden biridir.24

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

3World Health Organization 2002
12Raad I. 1998
18Tikhomirov E.  1987
19Mayon-White RT et al.  1988
20Uslusoy E., Mete S. 2008
21Bouchoucha et al. 2010
22Hanberger H. et al. 2011
23Rosenthal VD, Maki DG. 2004
24Gastmeier P. et al. 2006

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.