Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Finansal Sonuçlar

* RICU: Solunum ara bakım ünitesi

Ekonomik sonuçlar
Hastane enfeksiyonlarının etkileri
Uslusoy ve ark. 17 her yıl iki milyondan fazla ortalama maliyeti 13.973 $ olan hastane enfeksiyonu olduğu tahmininde bulunmuştur (her 100 uygulamada bir 5,7 enfeksiyon) MRSA durumunda bu rakamın 35.367 € ya kadar çıkabileceğini belirtmektedirler.

Hastane enfeksiyonları her yıl iki milyondan fazla yatan hastada ortaya çıkmaktadır.25 Hastane enfeksiyonlarının ekonomik maliyeti önemli ölçüde yüksektir. 26, 16 Maliyete en büyük katkı enfekte olmuş hastaların hastanede kalış sürelerindeki artıştır. 6, 27, 13 Buna ek olarak artan morbidite ve hayatta kalan hasta başına artan toplam maliyet takriben 40.000 $'dır. 27, 28

Rello ve ark. 29 kritik hastalarda intravenöz katetere bağlı enfeksiyonları değerlendirdikleri çalışmanın sonucunda hayatta kalanlar arasında hastanede kalış süresinin 19,6 günlük bir artış gösterdiğini buldular. Her kateter kaynaklı enfeksiyon olayı için hesaplanan 3.124 €'luk bu ek maliyet sadece ilave günler içindir, tanı ve tedavi masrafları hesaba katılmamıştır.

Vandijck ve ark. 30 Yoğun Bakım Ünitesinde kan dolaşımı enfeksiyonuna yakalanan hastaların antimikrobiyal tedavilerinin günlük maliyetini incelediler. Hasta başına ortalama günlük antimikrobiyal genel maliyet 114,25 € idi. Enfekte olan hastalar için antimikrobiyal terapi süresi ortalama 7 ila 14 gün iken hasta başına antimikrobiyal tedavinin toplam maliyeti 800 ila 1.200 € arasında idi. Genel antibiyotiklere dirençli bakterilerden kaynaklanan özel enfeksiyon durumlarında hasta başına olası 8.480 $'lık (ortalama 5.000 €) ekstra bir maliyet belirlendi.31

1990-2000 yıllarını kapsayan sistematik bir literatür araştırması hastaneye hastane enfeksiyonları için aşağıdaki ortalama maliyetleri atfetmiştir (bir hasta kontrol grubu için hesaplanmış ve sadece hastane enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan doğrudan maliyetleri kapsayan maliyetler) (Bkz. Şekil 12)

  • Ortalama hastane enfeksiyonu, ortalama maliyet = 13.973 $
  • Kan dolaşımı enfeksiyonu, ortalama maliyet = 36.441 $
  • Metisiline dirençli Staphylococcus aureus enfeksiyonları (MSRA), ortalama maliyet= 35.367 $
  • Cerrahi alan enfeksiyonu, ortalama maliyet = 25.546 $
  • Pnömoni, ortalama maliyet= 9.969 $

Aşağıdaki enfeksiyonlarla ilgili olarak atfedilecek maliyetleri saptamak için çalışma yapılmadı ama tedavi maliyetleri biliniyor (Şekil 13'e bkz.)

  • İdrar yolu enfeksiyonu, ortalama maliyet= 1.008 $
  • Varicella zoster virüsü, ortalama maliyet= 27.377 $
  • Tüberküloz, ortalama maliyet= 61.446 $
  • Kızamık, ortalama maliyet= 41.087 $

Roberts ve ark. literatür incelemesinden sonra33 Rush Üniversite Hastanesinde yatan hasta örneklerine dayanan ve ortalama bir hastane enfeksiyonuna atfedilen ortalama maliyeti 15.275 $ olarak hesaplamak için hastalığın ciddiyetini ve yoğun bakım ünitesini gözden geçiren bir ekonomik model yarattı.28
Yakın zamanda yapılan bir diğer çalışma "tıbbi bakıma bağlı seçili enfeksiyon" konulu ulusal göstergeye atfedilen ortalama ilave maliyetin 38.656 $ olduğunu hesaplamak için ulusal verilerden ve DRG, cinsiyet, ırk, yaş ve eş zamanlı hastalıkları kontrol eden bir vaka kontrol eşleştirme yönteminden yararlandı.29

Bir hastane enfeksiyonu salgınının maliyeti kolaylıkla milyonlarca dolara ulaşabilir.34

Uzayan yatış süreleri hastalar veya ödeyenler için yalnızca doğrudan maliyetleri değil iş kaybı nedeni ile dolaylı maliyetleri de arttırır. Tecrit ihtiyacı ve ilave laboratuar kullanımı ve tanıya ilişkin diğer çalışmalar da maliyete katkıda bulunur.

Hastanede kapılan enfeksiyonlar zaten kıt olan paranın muhtemelen önlenebilecek koşulları yönetmeye yönlendirilmesi yüzünden birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerine tahsis edilen kaynaklar arasında dengesizliği arttırır.

1 Ekim 2008 tarihinde Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) "önlenebilir komplikasyonlar" kapsamındaki bazı bakımlar için hastanelere para ödemeyi durdurmaya karar verdi - tıbbi hatalardan veya yanlış bakımdan kaynaklanan ve mantıken önlenebileceği beklenen koşullar.35

Sağlık kurumunun riskle ilişkili maliyetleri
Mikrobiyolojik kontaminasyonun ölümcül olmayan durumları dahi teşhis (örn. kan kültürleri, laboratuar çalışması, röntgen) ve tedaviye ilişkin müdahalelere (örn. antibiyotikler, katekolaminler) yol açtığı gibi yatış sürelerinin ve beklenen klinik tedavisinin ortalama günlük maliyetinin36, 37, 38 artmasına da yol açar. Aşağıdaki tablo seçilmiş komplikasyon örnekleri için yapılan hesaplamanın sonuçlarını gösteriyor.

Ağır enfeksiyona ve sepsise yakalanmış hastalar genel olarak uzman bir ekibin uygun donanımla yakından denetlediği ve yoğun bakım tedavisi uyguladığı yoğun bakım ünitelerinde (ICU) tedavi edilirler. Personel maliyetleri toplam yoğun bakım ünitesi bütçesinin % 40 ila >60'ına karşılık gelmektedir. Yoğun bakım tedavisindeki sabit maliyetlerin oranının yüksek olması nedeni ile yoğun bakımın toplam maliyeti esas olarak yoğun bakım ünitesinde kalış süresinin uzunluğuna bağlıdır (ICU-LOS). Çok gelişmiş sağlık sistemi olan ülkelerde yoğun bakım ünitesinde geçirilen her gün için ortalama toplam maliyetin yaklaşık 1.200 € olduğu tahmin edilmektedir (1989 ve 2001 yılları arasında yapılan ve 2003 döviz kurları ile çevrilmiş çeşitli çalışmalara dayanılarak).

O hastalar diğer yoğun bakım hastaları ile karşılaştırıldığında daha yüksek tedavi maliyetleri ile sonuçlanan daha uzun yoğun bakımda kalma sürelerine ihtiyaç duymaktadırlar. ABD'de yapılan ve sepsis hastası başına doğrudan maliyete odaklanan hastalık maliyeti çalışmaları 34.000 € tutarında tahminler verirken, Avrupa'daki çalışmalarda 23.000 € ila 29.000 € arasında değişen daha düşük maliyet tahminleri yapılmıştır. Ancak doğrudan maliyetler ağır sepsisin hastalık maliyetinin yalnızca % 20-30'unu oluşturmaktadır. Ağır sepsis ile ilişkili dolaylı maliyet maliyetlerin % 70-80'ini oluşturur ve temelde mortaliteye bağlı üretkenlik kaybından kaynaklanır.39

Çıkarım
Tıbbi cihazların ve infüzyon çözeltilerinin kontaminasyonunu engelleme ve böylelikle ağır enfeksiyon ve sepsislerin engellenmesi hastane ortamında son derece önemlidir ve sağlık hizmeti tedarikçisine maddi tasarruf sağlayabilir. Tam yoğun bakım (YBÜ) tedavisi gerektiren ağır sepsis durumunda hastane tek bir olayda 56.670 € tasarruf edebilir.

Hastane enfeksiyonlarıyla ilişkili maliyetlerin şematik bir gösterimi40
I Sağlık Hizmetinin fırsat maliyetleri

Hastane hizmeti
- Yatan hasta (yatılan günler, incelemeler, tedavi)
-Ayakta tedavi gören hasta konsültasyonları (konsültasyonlar, incelemeler, tedavi)

Birinci basamak sağlık hizmeti
- Genel Pratisyen (konsültasyonlar, incelemeler, tedavi)
- Bölge hemşireliği ve diğer (hemşire bakımı, incelemeler, tedavi)

II Hastanın ve gayriresmi bakıcıların kişisel maliyetleri
Cepten yapılan masraflar (seyahat, ilaçlar, muhtelif giderler)
Diğer sonuçlar (ölüm, anksiyete, ağrı / rahatsızlık)
III Topluma yansıyan diğer maliyetler
Morbidite ve bakım faaliyetlerine bağlı üretim kayıpları

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

6 O‘Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, Masur H, McCormick RD, Mermel LA, Pearson ML, Raad II, Randolph A, Weinstein RA.  2002
13 Raad I, Costerton W, Sabharwal U, Sacilowski M, Anaissie E, Bodey GP.  1993
16 Hall K, Farr B.  2004
17 Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA. 2007
25 Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG. 1985
26 Guerin K, Wagner J, Rains K, Bessesen M. 2010
27 Pittet D, Tarara D, Wenzel RP.1994
28 Zhan C, Miller MR. 2003
29 Rello J, Ochagavia A, Sabanes E, Roque M, Mariscal D, Reynaga E, Valles J. 2000
30 Vandijck DM, Depaemelaere M, Labeau SO, Depuydt PO, Annemans L, Buyle FM, Oeyen S, Colpaert KE, Peleman RP, Blot DI, Decruyenaere JM.  2008
31 Jang TN, Lee SH, Huang CH, Lee CL, Chen WY. 2009
33 Roberts RR, Scott RD 2nd, Cordell R, Colomon SL, Steele L, Kampe LM, Trick WE, Weinstein RA.  2003
34 Karchmer TB, Durbin LJ, Simonton BM, Farr BM. 2002
35 NCSL (National Conference of State Legislatures) 2008
36 Gianino MM, Vallino A, Minniti D, Abbona F, Mineccia C, Silvaplana P, Zotti CM.  2007
37 Bertolini G, Confalonieri M, Rossi, Simini B, Gorini M, Corrado A. 2005
38 Cohen J, Brun-Buisson C, Torres A, Jorgensen J. Scientific Reviews. 2004
39Burchardi H, Schneider H.  2004
40 Plowman RP, Graves N, Robers JA. 1997

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.