Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Önleyici Stratejiler

Mikrobiyolojik kontaminasyonun ve bu yolla hastane enfeksiyonlarının önlenmesi sağlık ve ekonomi üzerindeki çarpıcı sonuçları nedeni ile geçtiğimiz yıllar boyunca giderek artan bir önem ve ilgi kaynağı olmuştur. Tıp kurumları, hastaneler ve devlet kurumları hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için kanıtlara dayalı kuralların geliştirilmesine yatırım yapmışlardır.3, 6, 10, 11, 41, 42, 49

Öğretim ve eğitim
Sağlık çalışanlarının iyi enfeksiyon kontrol uygulamaları için zorunlu olan bilgi, beceri ve yaklaşımlar konusunda uygun bir biçimde eğitilmeleri enfeksiyonun engellenmesindeki en önemli önlemdir. Farkındalık programları, hizmet içi öğretim ve işbaşı eğitimler dönemsel eğitim tekrarları veya personelin oryantasyonu sağlanmalıdır.41, 42

Tüm önlemler arasında el hijyeni enfeksiyonların önlenmesinde en büyük etkiye sahiptir ve eldivenler ve diğer kişisel güvenlik donanımı da her zaman kullanılmalıdır (bkz. Şekil 15,16). WHO ve CDC el hijyeni konusunda posterler, eğitimler, web siteleri ve yönergelerin yanısıra "Ellerini yıka" adlı bir kampanya başlatmıştır. 43, 44, 45, 46 Doğru el hijyeni MRSA oranlarını % 50 oranında düşürür.47

Eldiven kullanımının el hijyenine olan ihtiyacı ortadan kaldırmadığını belirtmek önemlidir.6

İzleme ve gözetim
Yoğun Bakım Ünitelerindeki ve risk altındaki diğer hasta popülasyonlarının infüzyona bağlı komplikasyon oranlarını saptamak için gözetim sistemlerinin uygulamaya konması, enfeksiyon kontrol uygulamalarındaki eğilimlerin izlenmesi ve hataların düzeltilmesi başarılı olmuştur. Örn. Hollanda'daki enfeksiyon denetim stratejisi MRSA yaygınlığını tüm klinik tecritlerinin % 1'inin altına düşürmeyi başarmıştır ve böylelikle dünyadaki en düşük oranlardan birine ulaşmıştır. 48, 49, 50

Kullanımla ilgili konular

  • Tüm intravenöz çözelti kapları hazırlık ve kullanım öncesi çatlak, kusur, türbidite ve partikül maddeler açısından dikkatle incelenmelidir.
  • İntravenöz kateterler asla tekrar sokulmamalıdır.
  • IV uygulama setinin rutin değiştirmesi (bkz. Şekil 18).41
  • Her müdahale kontaminasyon riski taşıdığından infüzyon sistemlerine mümkün olduğunca az müdahalede bulunulmalıdır.
  • Mümkün olan hallerde azami steril bariyerler kullanılmalıdır.

Mühendislik ve teknik çözümler

  • Steril tek kullanımlık gereç kullanımı (bkz. Şekil 17)
  • Kapalı sistem ve aygıtların kullanımı
  • Kanülü/kateteri güvenceye almak için şeffaf bandaj kullanılması 
  • Ticari olarak satılan intravasküler çözeltiler steril olarak üretilir ve sunulur. İnfüzat çözelti kontaminasyonu nadiren üretim süreci sırasında meydana gelir46, ancak müdahale ve elle hazırlama sırasında kontaminasyon olasılığı daha yüksektir.6, 23, 1, 45, 51, 52, 53

Kapalı Sistemin tanımı
"Filtre edilmemiş havayı veya kontaminantları bitişiğindeki ortamla değiş tokuş etmeyen bir aygıt». 54

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

1 Gabriel J. 2008
3World Health Organization 2002
6 O‘Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, Masur H, McCormick RD, Mermel LA, Pearson ML, Raad II, Randolph A, Weinstein RA. 2002
10 Hebert C, Weber SG. 2011
11WHO guideline 2002
23 Rosenthal VD, Maki DG. 2004
41 World Health Organization. 2004
42 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2011
43Royal College of Nursing (RCN). 2010
44World Health Organization. 2009
45 Centers for Disease Control and Prevention (CDC).2002
46 MMWR Morbitity and Mortality Weekly Report. 2002
47 Grayson ML, Jarvie LJ, Martin R, Johnson PD, Jodoin ME, McMullan C, Gregory RH, Bellis K, Cunnington K, Wilson FL, Quin D, Kelly AM, 2008
48 Wertheim HF, Vos MC, Boelens HA, Voss A, 2004
49 van der Hoeck G. 2011
50 Kramer A, Wagenvoort H, Ahrén C, Daniels-Haardt I, Hartemann P, Kobayashi H, Kurcz A, Picazo J, Privitera G,  2010
51 Royal College of Nursing. 2005
52 Scales K.  2005, Stolecki D. 2004
54National Institute for Occupational Safety and Health.

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.