Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home > AB Direktifi > Uygulama Yönergesi > Bilgi ve farkındalık yaratma

Bilgi ve farkındalık yaratma

İşverenler sağlık çalışanlarına aşağıdaki konularla ilgili bilgi sağlayacaklardır

  • farklı riskler,
  • yürürlükteki mevzuat,
  • olayları/kazaları engelleme ve kaydetme ile ilgili iyi uygulamalar
  • mevcut programların desteklenmesi.

Bunlar farkındalık yaratmakiçin ayrıca temsilci sendikalarla ve/veya işçi temsilcileri ile işbirliği içerisinde etkinlikler ve tanıtım materyalleri oluşturmak zorundadırlar.1

Uygulama için yararlı örnekler nelerdir?

Örnek 1:

Kesici-delici alet yaralanmalarının tehlikelerini göstermek için yararlı ve önerilen girişimler esas olarak posterler, el ilanları, elektronik postalar ve bültenlerdir. En iyi uygulama örnekleri ve kesici-delici alet yaralanması yaşamış olanların travmatik deneyimlerinden örnekler de iletişim aktiviteleriniz için diğer ideal nitelikli içeriklerdir. Yine deneye dayanan kanıtların kullanılması ve personel alışkanlıklarının incelenmesi de hastanenizde davranışsal değişikliğe duyulan ihtiyacı göstermenizde size destek olacaktır.

İş ortamında bir güvenlik kültürü oluşturmak için kamu hizmetleri sendikaları federasyonu PSI "Keskin duygu - Sağlık çalışanlarının güvenliğini özendirmek“ konulu bir film ve broşür hazırlamıştır. Bu ikisinde sağlık çalışanlarını bilgilendirmek ve eğitmek için aşağıdaki konular ele alınmıştır:10

Riskin önlenmesi ve iğne batma yaralanmalarının yönetimi
Hastane yönetiminin iş sağlığı ve güvenliğini desteklemedeki rolü
İğne batması kazaları ile ilgili kişisel deneyimler 
Kanla taşınan patojenlere maruz kalma riskinin sınırlanması için sağlıklı işyeri ortamının tanımı
B. Braun infüzyon terapisinde riskin önlenmesi

B. Braun`un “Kesici-delici Alet Yaralanmaları – İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi” broşürü bilginizi ve farkındalık yaratma etkinliklerinizi destekleyecektir. Broşür kesici-delici alet yaralanmalarının riskleri ve sonuçları ile ilgili yararlı bilgiler ve uygun önleyici stratejiler ve güvenli ürünler sunmaktadır.

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.