Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home > AB Direktifi > Uygulama Yönergesi > Risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi maruz kalmanın tespitine ve iyi kaynaklanmış ve örgütlü bir çalışma ortamının önemini anlamaya odaklanacaktır. İlaveten, yaralanma, kan ve potansiyel enfeksiyöz materyalin söz konusu olduğu tüm durumlar kapsanacaktır.1

Uygulama için yararlı örnekler nelerdir?

Kesici-delici alet yaralanmalarının veya enfeksiyonun görülebileceği her yerde düzenli olarak risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Her iş yerinde risk yönetimi konusunda uygun eğitim almış belli bir personelin atanması ve işçi temsilcileri ve ilgili teknik deneyime sahip personelle işbirliği yapılması doğru risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır. Risk değerlendirmesi dokümantasyonunu da içeren yazılı planlar ilave olarak diğer süreçleri ve önlemleri destekler.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (AİSGA) sağlık çalışanlarının ve işverenlerin sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirmelerine ve bir risk değerlendirme politikası uygulamalarına yardımcı olacakE-vaka 40 risk değerlendirme şemasını oluşturdu.
E-vaka 40 risk değerlendirme şeması aşağıdaki beş adımdan oluşuyor 2

Beş adımlı risk değerlendirmesi
Beş adımlı risk değerlendirmesi

Adım 1: Tehlikeleri ve risk altında olanları belirleyin

Hastane içerisindeki tehlikelerin belirlenmesi kesici-delici alet yaralanma riskini ve bu işle ilgili kişileri içine alan süreçleri keşfetmek için ayrıntılı bir süreç analizi gerektirir. Sağlık çalışanlarının günlük uygulamalarda kesici-delici aletleri kullanmaları aşağıdaki risklere yol açabilir:

  • Kimyasal kontaminasyon (Örnek 1)
  • Enfeksiyon (Örnek 2)

Adım 2: Riskleri değerlendirin ve öncelik verin

Örnek 1: İnfüzyon terapisindeki kimyasal kontaminasyon riskini değerlendirin ve öncelik verin.

Karışım ve ilacın verilmesi sırasında tehlikeli ilaçların kullanımı maruz kalmaya ve buna bağlı olarak da sağlık çalışanları için kimyasal kontaminasyon riskine yol açabilir.

Kimyasal kontaminasyon riskinin değerlendirilmesine bir örnek B. Braun'un mevcut kaynaklardan özetlediği aşağıda linki verilen tehlikeli ilaçlar listesi olabilir.
Her madde insan vücuduna potansiyel toksik etkisine göre sınıflandırılmıştır.
Kolay başvuru için maddeler farmasötik gruplara göre ayrılmış ve daha sonra her grup kendi içinde alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Tehlikeli ilaç listesi


Örnek 2: Enfeksiyon riskini değerlendirin ve öncelik verin

Almanya'da bulunan Wuppertal Üniversitesi'nden Prof. Dr. A. Wittmann bilimsel verilere dayanarak enfeksiyon riskini değerlendirdi. Aşağıdaki resim en yüksek enfeksiyon riskini taşıyan tıbbi cihazları ve süreçleri göstermektedir. Enfeksiyon riski iğne batmasına bağlı yaralanmaların sıklığı ve aygıt başına kana maruz kalma sayısı ile saptanır.
Sonuç olarak, her çeşit kesici-delici alet yaralanması enfeksiyon riski taşır ve bu nedenle, güvenlik ürünleri gibi önleyici önlemler yürürlüğe konmalıdır.

Prof. Dr.–Müh. Andreas Wittmann
Wuppertal Üniversitesi
Güvenlik Mühendisliği, Mesleki Tıp, Mesleki Fizyoloji
ve Enfeksiyon Kontrol Fakültesi

Diğer örnekler
Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi: Risk değerlendirmesi 2011

Adım 3: Koruyucu eyleme karar vermek ve Adım 4: Harekete geçmek:

AB direktifi 2010/32 risk değerlendirmesine dayanarak aşağıdaki önleyici önlemlerin yürürlüğe konmasını öngörüyor:

Elimine etme, engelleme ve koruma

Bilgi ve farkındalık yaratma

Eğitim

Adım 5: İzle ve değerlendir

AB Direktifi önleyici önlemlerinizin kesici-delici alet yaralanmalarından korunmak için etkili olduğundan emin olmanız için raporlama ve izleme sürecini öngörüyor:

Raporlama

Yanıt ve takip

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.