Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Raporlama

Raporlama sağlık ve güvenlik temsilcileri ve/veya uygun işveren/işçi temsilcileri ile birlikte mevcut raporlama prosedürlerinin revizyonunu da içerir. İlişkin mekanizmalar yerel, ulusal ve Avrupa çapındaki sistemleri kapsamalıdır.
Çalışanlar kesici-delici aletler ile ilgili herhangi bir kaza ya da olayı işverene ve/veya ilgili kişiye ve/veya işyerinde güvenlik ve sağlıktan sorumlu kişiye derhal rapor edeceklerdir.1

Uygulama için yararlı örnekler nelerdir?

Örnek 1:

Kesici-delici alet yaralanmaları ile ilgili güvenilir raporlama prosedürleri olayların uygun biçimde yönetilmesini sağladığından özel önem taşımaktadır. İşverenlerin risk düzeyini doğru biçimde değerlendirmelerine ve riski ortadan kaldırmak için ne gibi önlemler alınması gerektiğine karar vermelerine olanak tanır. Hassas raporlama prosedürleri bunun haricinde uygulamaya konmuş olan önleyici önlemlerin takip edilmesini destekler ve bir kesici-delici alet yaralanması vakası olduğunda gerekli tepkisel eylemlerin başlatılmasına olanak verir.

  İşverenler sağlık çalışanlarını herhangi bir kan veya vücut sıvısına maruz kalma olayını rapor etme yönünde yüreklendirmek için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından sağlanan “Kan ve Vücut Sıvısına Maruz Kalma Rapor Formu” gibi uygun bir rapor formunu uygulamaya koymalıdırlar.

  Form aşağıdaki bölümleri içerir:11

  Maruz kalma tipi
  İğne/kesici-delici alet değerlendirmesi
  Çalışan öyküsü
  Perkütan yaralanma durumları
  Mukoz membran maruz kalma durumları

  Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

  Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.