Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home > AB Direktifi > Uygulama Yönergesi > Elimine etme, engelleme ve koruma

Elimine etme, engelleme ve koruma

Risk değerlendirmesinde kesici-delici ve/veya enfeksiyon riskine işaret ediliyorsa çalışanların maruz kalmayı aşağıdaki önleyici önlemler alınarak ortadan kaldırılmalı veya en azından azaltılmalıdır.1

Direktif 2010/32/AB önleyici önlemler

Kesici-delici aletlere maruz kalma riskini ortadan kaldırın
Yapısında güvenli olarak projelendirilmiş koruma mekanizması olan tıbbi cihazlar temin edin.

Gereksiz kesici-delici alet kullanımını ortadan kaldırın

Kanla taşınan patojenlerden korunun
Etkili bertaraf etme prosedürlerini oturtun ve açıkça işaretlenmiş, teknik olarak güvenli kesici-delici alet konteynerleri koyun.

Kişisel Koruyucu Donanım (PPE) kullanın

Enfeksiyonlara engel olun (profilaksi)
Yüksek riske maruz kalma durumlarında ücretsiz aşılama sunun

Yukarıda değinilmiş bulunan önlemlerin etkinliğini sağlamak için genel bir önleme politikasını, eğitimi ve sağlık denetim prosedürlerini de içine alan güvenli çalışma sistemleri yürürlüğe konmalıdır.

Uygulama için yararlı örnekler nelerdir?

Örnek 1:

Önlemler ve süreçler, NHS Barnet Primery Trust'ın yayınladığı İnokülasyon (kesici-delici alet) Yaralanmaları Engelleme İle İlgili Yönergegibi rolleri ve sorumlulukları da kapsayan genel önleme politikası dokümanı ile açıkça tanımlanmalıdır. Bu, sağlık kuruluşlarının etkin bir kesici-delici alet yaralanmalarını önleme politikasını tasarlayıp, yürürlüğe koymasına ve sürdürmesine yardımcı olur ve aşağıdaki bölümlerden oluşur:3

Tanımlar
Kesici-delici alet konteynerlerinin satın alınması
Kesici-delici alet bertaraf konteynerlerinin montajı ve yönetilmesi
Kesici-delici aletlerin kullanımında güvenli uygulama
Kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi
Topluluktaki personel için kesici-delici aletlerin yönetilmesi
Kesici-delici aletlerin dökülmesi
Daha güvenli aygıtlar
Kişisel Koruyucu Donanım
Başka inokülasyon yaralanmalarından korunmak (çizikler, ısırıklar, sıçramalar)
Daha güvenli çalışma sistemleri
Risk değerlendirmesi
Eğitim ve öğretim

Diğer örnekler:


Aşağıdaki web siteleri bir kesici-delici alet yaralanmalarını engelleme politikasının yürürlüğe konması ve sağlık denetim prosedürlerinin yürütülmesine ilişkin yararlı yönergeler sağlıyor.
Centers for Disease Controls and Prevention (CDC): Sharps Workbook. 2008


American Nurses Association`s (ANA): Needlestick Prevention Guide. 2002


9 Health and Safety Executive (HSE). 1999
Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.