Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home > AB Direktifi > Uygulama Yönergesi > Raporlama > Veri analizi için IT bazlı sistemlere örnek

Veri analizi için IT bazlı sistemlere örnek

Kesici-delici alet yaralanmalarının ve kan veya diğer vücut sıvılarına maruz kalma durumlarının kaydedilmesi için EPINet, SIROH, GERES, NOTAB, HPA.

gibi çeşitli IT bazlı raporlama sistemleri mevcuttur. IT bazlı raporlama sistemleri kullanılmak suretiyle maruz kalma sonrası profilaksi önlemleri ve yaralanmış olan işçinin check-up'ları elektronik olarak belgelenebilir. Ayrıntılı veri analizi
- risk kayıtlarının değerlendirmesini geliştirmek
-uygun önleyici stratejiler geliştirmek
-kullanılan teknolojileri mükemmelleştirmek için değerli bilgi toplanmasına olanak tanır.

Hastanenin ihtiyaçlarına en iyi karşılık verebilecek sistemin seçilebilmesi için yukarıdaki raporlama sistemlerinin geniş bir karşılaştırması aşağıda gösterilmektedir.12

Maruz kalan sağlık çalışanı

Veriler SIROH GERES NOTAB HPA EPINet
Cinsiyet x x x
Yaş/DOB x x x x
İş sınıfı x x x x x
Pozisyon x (x) x (x)
Çalışma Deneyimi x x x
Çalışma alanı x x x (x) x
Vardiya (x) x
Hep. B aşısı durumu x x x x

 

Kazanın özellikleri

Veriler SIROH GERES NOTAB HPA EPINet
Tarih x x x x x
Günün hangi saati x x x x
Yaralanmadan önce kaç saat çalışıldığı x x
Vakanın gerçekleştiği yer (oda) x x x x
başkalarından kaynaklandı x x x x
Yaralanma tipi (iğne batmasına bağlı yaralanma, kesik, sıçrama, çizik, ısırık) x x x x x

 

Serokonversiyon için risk faktörleri

Veriler SIROH GERES NOTAB HPA EPINet
Yaralanmanın yeri (vücut alanı) x (M) x x
Yaralanmanın derinliği x x x x x
Söz konusu sıvı x B x x B
Prosedür cihaz kullanılarak uygulanmış x x x (x) x
Kişisel Koruyucu Donanım (bariyerler) x x x x
Cihazın tipi (lümenli veya dolu iğne, keskin) x x x x x

 

Yaralanmanın ayrıntıları

Veriler SIROH GERES NOTAB HPA EPINet
Yaralanma mekanizması x x x (x) x
Ayrıntılı cihaz tanımı x x x (x) x
Model, marka (S) x (S) x
Güvenli, güvenli değil x (x) x x
Güvenli ise, etkinleştirme tipi (manuel, yarı/otomatik) x (x) (x) (x)
Güvenlik özelliğinin etkinleştirilmesi x x (x) x
Etkinleştirme durumu ile ilgili olarak yaralanmanın hangi evrede olduğu x (x) x
Güvenliyse, sağlık çalışanı eğitilmiş mi? x
Kesici-delici alet konteyneri mevcut x x
Önlenebilir olarak kabul ediliyor (x) x x

 

Kaynak

Veriler SIROH GERES NOTAB HPA EPINet
Kaynağın tespiti Y/N Y/N x x Y/N
Maruz kalma öncesi BBV* ile enfekte olduğu biliniyor (x) x x (x)
BBV * ile enfekte olmuş (HIV, HCV, HBsAg) x x x x
BBV * enfeksiyonunun ayrıntıları (viral yük, genotip) x HCV x
Maruz kaldığında tedavi edilmiş (x) x
* BBV - kanla taşınan virüs

 

HCV 'nin maruzluk sonrası yönetimi

Veriler SIROH GERES NOTAB HPA EPINet
Yaralanma, raporlama ve PEP arasında geçen süre (x) x x (x)
Maruz kalma sonrası yönetimi sağlayan servis (x) x x
Doğrudan yönetim x x x
Antiretroviral PEP önerisi x
ARV PEP alınmıştır (tedavinin ayrıntıları) (x) x x x
Diğer profilaksi tipleri x (x) x x
Referans hattı testi x (x) x x
Serolojik takip x x x
Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.