Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Önleyici Stratejiler

Daha önceki bölümlerde belirtildiği üzere plastikleştirici olarak DEHP kullanılmasının endişe verici olduğu konusunda ortak bir uzlaşı vardır ve dünyanın her tarafındaki bilimsel panellerde kullanımının sınırlanması tavsiye edilmektedir.1, 4, 7, 16, 24, 34, 39, 45, 46, 57, 58 Dahası günümüzde PVC için başka plastikleştiricilerin veya hiçbir şekilde PVC içermeyen materyallerin kullanıldığı alternatifler mevcuttur.

Sağlık sektöründe ve oyuncak, gıda ve meşrubat gibi çok sayıda başka endüstride, kısmen yasal girişimlerle, çok sayıda uluslararası, ulusal ve bölgesel etkinlik bunun sonucu olarak gerçekleşmiştir.

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

1European Union Risk Assessment Report. bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) (PDF)

4 Umweltbundesamt, Berlin, Hrsg. (2/2007)
Phthalate – die nützlichen Weichmacher mit den unerwünschten Eigenschaften: 3, 10.
 
7SCENIHR opinion on the safety of medical devices containing dehp plasticized pvc or other plasticizers on neonates and other groups possibly at risk 2008.
 
16FDA Public Health Notification: PVC Devices Containing the Plasticizer DEHP. 

24 Health Canada (2002) An exposure and toxicity assessment. Medical Devices Bureau, Therapeutic Products Directorate, Health Products and Food Branch, Ottawa, Canada.

34http://www.pvc.org/en/p/Health_concerns_about_Phthalate_plasticisers

39 CERHR and Health Care Without Harm, HCWH, FDA, C. f. D. a. R. H. (2002)
Safety Assessment of Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP).
Released from PVC Medical Devices. http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm080457.pdf

45IARC 2000 Monograph 77 on the evaluation of carcinogenicity to humans.

46 National toxicology programm, the US department of health and human services (11/2006)
Center for the evaluation of risks to human reproduction: NTP-CERHR Monograph on the Potential Human Reproductive and Developmental Effects of Di(2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP).
NIH Publication No. 06 – 4476.

57 European Commission, T. S. C. o. M. P. a. M. D. (2002).
"Opinion on Medical Devices Containing DEHP Plasticised PVC; Neonates and Other Groups Possibly at Risk from DEHP Toxicity.”

58 Greenpeace International (2003)
PVC-Free Future: A Review of Restrictions and PVC-free Policies Worldwide.

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.