Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

B. Braun Çözümleri

B. Braun İnfüzyon setleri
Güvenli ve rahat infüzyon için infüzyon setleri DEHP plastikleştirici içermeyen, onun yerine yeni güvenli tip pastikleştirici olan, genotoksik olmayan ve bu nedenle de hastalar veya çevre için zararlı olmayan DEHT (Eastman 168) içeren PVC line ile birlikte sunulur. Ürünlerin etiketleri bunların DEHP içermediğini göstermektedir.

ConComp®
Ecoflac® plus'la uyumlu ilaçlar konusunda ücretsiz veri tabanı.

 • Belli ilaçlarla taşıyıcı çözelti ve kap materyali arasındaki etkileşimler konusunda bilgi sunar.
 • Kap ile ilaç geçimliliği konusunda bilimsel literatüre genel bir bakış sağlar
 • www.concomp-partner.com

Certofix® Multilumen Kateterler

Cyto-Set® Sistem
Güvenli ve kolay toksik ilaç uygulaması için belli ilaçlarla materyal arasındaki karşılıklı etkileşimi önleyen komple sistem çözümü:

 • Kimyasal inert PUR (poliüretan)'dan üretilmiş biyouyumlu line materyalinden oluşur (PVC materyalle kullanılması tavsiye edilmeyen ilaçlarla, örn. Taxol, kullanılabilir®)
 • Halojen (klorin gibi) içermez: böylece bertaraf edilmesi ile ilgili olarak sorun yoktur çünkü hidroklorür asit gazı veya dioksin salınımı yoktur
 • Plastikleştirici içermez: hastalara zarar vermez

Cyto-Set® Şeffaf ışık korumalı sistem
Işığa duyarlı toksik ilaçların güvenli ve kolay uygulaması için komple sistem çözümü.
Line DEHP plastikleştirici içermez, onun yerine yeni güvenli tip plastikleştirici DEHT (Eastman 168) içerir ve bu nedenle de

 • belli ilaçlarla materyal arasındaki karşılıklı etkileşimi önler
 • genotoksik değildir ve bu nedenle de hastalar veya çevre için zararlı değildir

Discofix® C

Discofix C uzatma setleri
Entegre 3 yollu musluklu uzatma setleri enjeksiyon bölgesinden uzakta güvenli müdahaleye olanak sağlar. Discofix C uzatma setleri DEHP ve lateks içermez.

Entegre valfli Discofix C uzatma setleri
Entegre 3 yollu musluklu ve silinebilir valfli uzatma setleri enjeksiyon bölgesinden uzakta kapalı sistem müdahaleye olanak sağlar. Discofix C uzatma setleri DEHP ve lateks içermez.

Ecoflac® plus
İlacın karıştırılmasından sevkine kadar tüm IV prosedürlerinin güvenli ve uygun şekilde uygulanmasına olanak tanıyan teknoloji harikası IV çözelti kabı. Kaptan kaynaklanan uyuşmazlıklar aşağıdaki özelliklerde özel bir polietilen kap materyali ile önlenir:

 • Kimyasal inert
 • Toksikolojik açıdan güvenli
 • Plastikleştirici, katkı maddesi ve başka bileşenler içermez
 • Hazır preparata geçme olasılığı olan maddeler içermez

Intrafix® SafeSet Neutrapur® (PVC içermez)
Güvenli ve rahat infüzyonlar için belli ilaçlarla materyal arasındaki karşılıklı etkileşimi önleyen IV set:

 • Kimyasal inert PUR (poliüretan)'dan üretilmiş biyouyumlu line materyalinden oluşur (PVC materyalle kullanılması tavsiye edilmeyen ilaçlarla, örn. Taxol, kullanılabilir®)
 • Halojen (klorin gibi) içermez: böylece bertaraf edilmesi ile ilgili olarak sorun yoktur çünkü hidroklorür asit gazı veya dioksin salınımı yoktur
 • Plastikleştirici içermez: hastalara zarar vermez

Intrapur® ve Sterifix® İnfüzyon Filtreleri

Mini-Plasco®
Mini-Plasco® tıbbi kullanıma uygun polietilen veya polipropilenden yapılmış küçük hacimli bir parenteral kaplar ailesidir. Bu polimerler kimyasal inerttir ve toksikolojik açıdan güvenlidirler, plastikleştirici, katkı maddesi ve hazır preparata geçmesi olası bileşenler içermez.

İğnesiz uzatma setleri
Entegre silinebilir 2 yollu valfli uzatma setleri enjeksiyon bölgesinden uzakta güvenli müdahaleye olanak sağlar. Uzatma setleri PVC, DEHP ve lateks içermez.

3-Chamber Bags

Omniflush®

Ecoflac® plus'ta kullanıma hazır ilaçlar

Safeflow

Safsite®

Venofix® Safety
Kısa süreli infüzyon, kan alma, enjeksiyon ve transfüzyon için kanatlı IV iğne
Venofix® Safety DEHP ve lateks içermez.

Ayrıntılı ürün bilgileri için bkz www.bbraun.com

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.