Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home > İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi > Kesici-delici alet yaralanması

Kesici-delici alet yaralanması

Tanım

Kesici-delici alet yaralanmaları bir tıbbi ortamda kesici-delici aletlerin ve kazaların neden olduğu, deriye nüfuz eden kesik yaralarıdır. Bu aletler, iğneleri, bistürileri, lansetleri ve kırık camları kapsar.[1, 2]

Riskler

Sağlık çalışanlarının, kan ve vücut sıvılarına meslek gereği maruz kalma riski yüksektir. Bu maruz kalma enfeksiyona neden olacak patojenlerin bulaşmasına ve onların sağlığı için tehlikeli sonuçlar doğurmasına yol açabilir.5, 6 Kan ve vücut sıvılarının alınıp verilmesini kapsayan bu meslek gereği maruz kalmanın yaygın olarak görüldüğü yüksek risk durumları şunlardır:5, 6, 7

1. Perkütan yaralanma
2. Mukoza zarı ile temas
3. Hasarlı deri yoluyla ile temas

Perkütan yaralanmalar, korumalı ürünlerin ve önlemlerinin henüz oluşturulmamış olması nedeni ile sağlık çalışanları için en tehlikeli durumları temsil eder. Perkütan yaralanmalara iğne, cerrahi aletler veya cam neden olabilir. 5, 7Kesici-delici alet kaynaklı perkütan yaralanmaların yaklaşık % 80'inin nedeni iğne batmasıdır ki bunların % 56'sı lümenli iğnelere atfedilir. (Bkz. Şekil 1)1.

Enjektör iğneleri, IV kateter stiletleri ve kelebek iğneler, lümenli iğne yaralanmalarının yaklaşık % 65'ini temsil eder ve kanla dolu iğneleri kapsadıklarından yüksek riskli olarak addedilirler. Yaklaşık her 2. lümenli iğne batma vakası sağlık çalışanını kana maruz kalma riski ile de karşı karşıya bırakır. (Bkz. Şekil 2).8

İğne batmasına bağlı yaralanmalardan en sık etkilenen sağlık çalışan grubu olan hemşireler, karşı karşıya kalınan yaralanmaların % 50'sine sahip olarak en yüksek oranı göstermişlerdir. 1, 8, 9, 10 İlaveten, doktorlar ve laboratuvar çalışanları için de açıkça kontamine lümenli iğnelerle yaralanma riski mevcuttur. 1, 9 Doğrudan tıbbi cihazlarla çalışan sağlık çalışanlarına ilaveten temizlik ve çamaşırhane personeli de iğne batmasından kaynaklanan yaralanmaların tehlikeli sonuçlarına açıktırlar (Bkz. Şekil 3). 1, 9


Referanslar:


Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.


1 Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri. 2008
2 Prüss-Üstün A, Rapiti E, Hutin Y.  2003
3 Castella A, Vallino A, Argentero PA, Zotti CM. 2003
4Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
5Prüss-Üstün A, Rapiti E, Hutin Y.  2005
6Sepkowitz KA.  1996
7 Jagger J, Balon M. 1995
8Jagger J, Bentley M. 1997
9 Rapiti E, Prüss-Üstün A, Hutin Y.  2005
10 Jagger, J., and Perry, J 2003

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.