Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home > İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi > İlaç Tedavisi Hatası

İlaç Tedavisi Hatası

Tanım

Advers sonuçlara yol açıp açmadığından bağımsız olarak bir ilacın reçetelenmesi, hazırlanması veya uygulanması sırasında yapılan hata [1-5].

Parenteral medikasyon hataları Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ) önemli bir güvenlik sorunudur ve yüksek öncelikli sağlık sorunu olarak kabul edilir. 6-8. Hataların zaten kritik ölçüde hasta olan bir popülasyonda ilave morbidite ve mortalite ile bağıntılı olduğu belirtilmiştir9. Valentin ve ark. kısa zaman önce yayınlanan çok uluslu, gözlemsel ve kesit çalışmasında parenteral medikasyon hatalarının ulusal sınırlar, farklı yoğun bakım ünitesi ve sağlık hizmetleri sistemlerinde ortak bir modeli temsil ettiğini göstermişlerdir10. The Institute of Medicine hastanelerde "tipik bir hastanın günde bir kez bir uygulama ilaç tedavisi hatasına maruz kalabileceği" tahmininde bulunmuştur. 11.

Terim Açıklama* Örnek
Zarar görülmüştür
Advers Olay (AO) İlacın uygulandığı hasta zarar görmüştür
ancak nedeni ille de ilaç
değildir12
Lovastatin alırken
travmatik ölüm
Advers İlaç Reaksiyonu (AİR) Zararın nedeni doğrudan
normal dozlardaki bir ilaçtır 12
Metoprolol'den dolayı
konjestif kalp yetmezliği
Advers İlaç Etkisi (AİE) Zarara
bir ilacın kullanılması neden olmuştur14,15
Aşırı dozda tirofiban
yüzünden hematom
Zarar görülebilir
İlaç Tedavisi Hatası Advers sonuçlara yol açıp açmadığından bağımsız olarak
bir ilacın reçetelenmesi, hazırlanması
veya uygulanması sırasında
yapılan hata 1-5
Tıbbi servis transferi sırasında
prednizolon siparişinin
yenilenmemesi
Zarar görülmez
Potansiyel Advers
İlaç Etkisi
Bir ilacın kullanılması ile
zarar ile sonuçlanabilecek
fakat hastanın zarar görmediği
durumlar13
Oda arkadaşının felodipinin alınması fakat
hipotansiyonla sonuçlanmaması

Anahtar terimlerin ilişkisi

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.