Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Terimler Sözlüğü

Bir anomali (örn. organ, doku, vb.)

Moleküllerin bir maddenin yüzeyine bu ikisi arasında herhangi bir kimyasal bağlantıyı tetiklemeksizin yapıştığı fiziksel süreç. İki maddenin tamamen yeni bir madde oluşturmak üzere birleştiği absorbsiyonla farkına dikkat edin.

İsveç İş Çevre Dairesi

Saç dökülmesi

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS); enflamasyon, hipoksemi ve sıklıkla çoklu organ yetmezliği ile sonuçlanan ciddi bir akciğer hastalığı. Bu, akciğerin endotelyumuna zarar verdikten sonra ortaya çıkabilir.

İlaç kullanımının yol açtığı kasıtlı olmayan, istenmeyen ve muhtemelen zararlı etki.

Normal dozda ilacın normal kullanım sırasında yol açtığı, kasıtlı olmayan, istenmeyen ve muhtemelen zararlı etki. Advers ilaç reaksiyonu beklenebilir bir durum olduğu gibi (SmpC'nin konusu ise) beklenmedik bir durum da olabilir.  Örneğin aspirin alan bir hastada terapi sırasında kötü morartılar meydana geliyorsa bu aspirine bağlıdır çünkü aspirin kanınızın daha az pıhtılaşmasına yol açar.

Bir ilacın kullanımına bağlı olan ancak ille de ondan kaynaklanması gerekmeyen olumsuz, istenmeyen ve muhtemelen zararlı bir sonuç üreten olay. Advers Olaylar (AO) advers ilaç etkisini (AİE) ve advers ilaç reaksiyonunu (AİR) kapsar.  Örneğin bir hasta aspirin alırken omzu ağrıyorsa, ağrı aspirin terapisi sırasında ortaya çıkar ancak nedeni aspirin değildir.

Basınçlı bir kapta verilen bir gazın içinde sıvı zerrecik veya küçük katı partikül süspansiyonu. 

Vasküler sistemin kan damarlarında veya kalpte mevcut hava kabarcıkları nedeniyle tıkanıklığı.

Sıvının borumsu bir geçitten normal akışını durduran hava kabarcığı.

Hava ile temas ettiğinde bariyer görevi yapan bir tıbbi cihaz özelliği. İnfüzyon kanallarında membran havayla temas ettiğinde infüzyon havanın hastaya geçişini engellemek için durur.

Kişi bir maddeye (alerjen) alerjiktir ve bağışıklık sistemi o madde ile temas ettiğinde aşırı hassas tepkiyle karşılık verir.

Mikroorganizmaları öldüren veya gelişmelerini engelleyen bir bileşen veya madde.

Malign hücrelerin (tümörler, neoplazmalar) gelişimini durdurur veya ölümünü indükler.

Esas olarak sudan oluşur. (burada: akuöz çözelti spesifik olarak solventi su olan bir çözelti anlamındadır).

Biyolojik kontaminantlardan arınmış olma durumu veya bakteriler, virüs, mantar ve parazitler gibi mikroorganizmalarla temastan kaçınarak enfeksiyonları önlemeyi amaçlayan koruyucu uygulamalar.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.