Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home >

Terimler Sözlüğü

Beyin fonksiyonlarının sıklıkla bir pıhtı nedeni ile kan desteğindeki bir bozulmaya bağlı olarak aniden yavaşlaması.

Mevcut antijenlere, enfeksiyon veya bağışıklanmaya reaksiyon olarak antikorların gelişmesi.

Bir sıvının pompa kullanılmaksızın yukarı doğru akmasına olanak veren, ters bir U şekli oluşturmak üzere bükülmüş bir tüp.

Standart İşletme Prosedürleri

Tıbbi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için kap.

Bkz. Kesici-delici alet bertaraf konteyneri

Sağlık çalışanlarının iğne batması veya kesik yaralanmalarına neden olabilecek tıbbi cihazlar, örn. iğne, bistüri, vb.

Güvenli infüzyon terapisi ilaç veya çözeltilerin klinik riskleri önleyen güvenli ürün ve operasyonel prosedürlerin kullanımı ile hastalar ve sağlık çalışanları için güvenli koşullar altında intravenöz uygulamasıdır.

Bir tıbbi cihazın sağlık çalışanları ve hastalar için zararlı etkileri önleyen bileşeni veya işlevi.

Kesici-delici alet yaralanmalarını önleyen, güvenlik mekanizmalı tıbbi cihaz. Vücut sıvılarına ve diğer potansiyel zararlı maddelere maruz kalma riskini azaltır ve sağlık çalışanları tarafından güvenle kullanılmasını sağlar.

"Kan zehirlenmesi" olarak da bilinen septisemi kan dolaşımında da mevcut bakteriler, virüs ve mantar gibi virülent mikroorganizmaların sepsise yol açması durumudur.

Sepsisin ciddi hipotansiyon (sistolik kan basıncı 90 mmHg'nin altında) ile karakterize edilen, yaşamı tehdit eden bir biçimidir ve çoklu organ disfonksiyonuna ve ölüme yol açabilir.

Sistemik enflamatuar yanıt (SILS) ve enfeksiyöz bir ajanın varlığı ile karakterize edilen, yaşamı tehdit eden bir tıbbi koşul. Sepsis tanısının ögeleri anormal beyaz kan hücresi sayımı, taşikardi ve takipneyi kapsar.

Tıbbi bir tesiste kullanılan, iğne, lanset, bistüri veya kırık cam gibi herhangi bir kesici-delici aletin neden olduğu perkütan yara.

Bkz. kesici-delici tıbbi alet

Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV (Mesleki HIV riski konulu İtalyan araştırması).

Ürün Özelliklerinin Özeti (SPC) Avrupa Birliğinde kullanılan ve ilaç özelliği gösteren ürünlerin özelliklerini ve olası klinik kullanımlarını tarif eden bir bilgilendirme belgesidir. 

Bir sıvının veya gazın bir tüpten akışını durduran veya düzenleyen bir valf.

Olası bir hastalığın endikasyonu, normal bir durum veya işlevden sapma.

Bulaşıcı ve genel olarak cinsel yolla iletilen bakteriyel bir hastalık

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.