Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Terimler Sözlüğü

Solunum ara bakım ünitesi

Derinin renginde, görünümünde veya dokusunda meydana gelen bölgesel veya geniş çaplı görülebilen değişiklik.

Bir maddenin doğurganlık ve üreme işlevi veya bir organ ve döl üzerindeki toksik ve advers etkilerini tanımlar.

Risk bir olayın veya aktivitenin olası olumsuz etkilerini tanımlar. Risk değerlendirmesi olumsuz sonuçların olasılık ve kapsamının tahmin edilmesi/değerlendirilmesidir.

Risk bir olayın veya aktivitenin olası olumsuz etkilerini tanımlar. Riskin ortadan kaldırılması olumsuz sonuçların giderilmesidir.

Sistematik potansiyel riskleri teşhis, değerlendirme ve bu riskleri ele almak için önlem alma ve uygulamaya koyma süreci.

Risk bir olayın veya aktivitenin olası olumsuz sonuçlarını tanımlar.  Riskin önlenmesi risklerden kaçınmak için alınan önleyici önlemlerden oluşur.

Son derece ölümcül bakteriyel hastalık, özellikle ABD'de yaygındır. Semptomları ateş, baş ağrısı, titreme, kas ağrısı ve deride döküntüdür.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.