Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Terimler Sözlüğü

Sporlu parazitlerin vücuda girmesinin neden olduğu enfeksiyöz bir hastalık, sivrisinekler tarafından nakledilir.

Organların içerisindeki mikrovasküler sistem'deki kan dolaşımını tarif eder.

Tek bir ebeveyn hücreden türemek. Çoğu kez monoklonal antikorlarla ilişkilendirilir - tek bir hücreden üretilen çok sayıda antikor

Büyük olasılıkla ölüme yol açacak olan veya prognozu yetersiz ağır ve kötüleşen bir hastalık durumu. Terim sıklıkla bir kanser tipini karakterize etmek için kullanılır.

Bkz. kesici-delici tıbbi alet

Bir hastalığın, yaralanmanın, sendromun veya enfeksiyonun yanlış veya eksik teşhisi veya tedavisini de kapsayan önlenebilir advers tedavi etkileri. İlaç tedavisi hataları hasta için her zaman zararlı olmaz.

Steril ürüne zararlı mikro-organizmaların girmesi

Tanımlanmış bir insan grubunda bir hastalığın görülme sıklığı.

Belirli bir dönem ve/veya bölgedeki ölümlerin sayısı Mortalite genelde ölümlerin toplam popülasyona oranı olarak hesaplanır.

ORSA (Oksasilin-dirençli Staphylococcus aureus) olarak da bilinen metisiline-dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) beta-laktam antibiyotiklere (metisilin ve nafsilin gibi) karşı direnç geliştirmiş, enfeksiyonların tedavisini çok güçleştiren ve bu yüzden de onların daha tehlikeli olmasına yol açan bir bakteridir. MRSA açık yaralar, invaziv aletler ve zayıf düşmüş bağışıklık sistemleri nedeni ile enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğu hastane ortamında özel bir endişe konusudur. 

Patolojik bir kalp sesi, örn. hava embolizmi sırasında.

Organizmanın genetik materyalinde değişikliklere yol açabilme kapasitesi

Absorbsiyon ve salgılama yoluyla dış ortama maruz kalan kaviteleri kaplarlar. Ağız, göz kapakları, genital bölge, vb. vücudun bir çok kısımlarında bulunurlar. Başlıca görevleri absorbsiyon ve salgılamadır.

Kalp duvarının orta tabakası olan miyokardiyum'la ilgili her şey (miyokart kalp kasıdır).

Kalp kasının (miyokardiyum) enflamasyonu

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.