Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home >

Terimler Sözlüğü

Hepatit B Virüsü

Hepatit C Virüsü

Sağlık çalışanı

Genotoksisiteleri, karsinojenisiteleri, teratojenisiteleri veya üreme bozukluklarına yol açma yeteneklerinden dolayı zarar verebilme potansiyeline sahip olan tehlikeli ilaçlar. Tehlikeli ilaçlar antineoplastikleri, sitotoksik ajanları, biyolojik ajanları, antiviral ajanları ve immünsupresif ajanları kapsar. Bunlar özellikle güvenli kullanım gerektirir.

Öncelikle travmaya veya bir kan damarının çatlamasına bağlı önemli miktarda kan kaybı.

Hepatit A virüsünün (HAV) neden olduğu, karaciğerin akut enflamasyonu. Bir enfeksiyon bulaşıcı hastalığı olan kişi ile doğrudan temasla veya kontamine olmuş içme suyu veya gıda yoluyla ortaya çıkabilir.

Hepatit B virüsü (HBV) ile enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan enfeksiyöz akut veya kronik karaciğer enflamasyonu. Bu hastalık karaciğer hücrelerinin zarar görmesine ve organ işlev bozukluğuna yol açabilir. Bir enfeksiyon kan, tükürük ve vücut sıvısı yoluyla ortaya çıkabilir.

Viral enflamatuar deri hastalığı Herpesin en yaygın biçimleri oral herpes ve genital herpestir (basitçe herpes diye bilinir).

İnsan bağışıklık sisteminin ölümcül enfeksiyonlara yol açabilecek şekilde çökmesine neden olan bir virüs. En genel bulaşma biçimi vücut sıvıları iledir, örn. korunmasız cinsel ilişki ve kontamine olmuş iğneler.

Avrupa Hastane ve Sağlık İşverenleri Birliği

Su moleküllerinin ilavesi ile bir kimyasal bağı kırma sürecini tanımlar

Suya bağlanan veya su ile çözünebilen bir madde

Suya bağlanmayan bir madde.

Normal bağışıklık sistemi tarafından üretilen aşırı hassas veya allerjik cevap.

Bir organ veya dokuda kan dolaşımının söz konusu dokunun bozulmasına veya başka bir zarar görmesine neden olacak şekilde kısıtlanması

Anormal düşük kan basıncı, yani yetişkinler için: < 90 mmHg sistolik kan basıncı.

Vücuttaki dokuların yeterince oksijenle beslenmediği tıbbi bir durum

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.