Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home >

Terimler Sözlüğü

Kan dolaşımında yüzen sıvı veya gaz halinde katı bir element. Emboli bir arteri/bir kan damarını tıkayarak ölümcül olabilecek bir embolizme neden olabilir.

Kalbin işleyişini incelemek ve olası kardiyovasküler hastalıkları teşhis etmek için tıbbi ultrason uygulaması.

Bir kan damarının bir emboli tarafından aniden tıkanması. Bu genellikle bir kan pıhtısı, bir hava kabarcığı veya yağ zerresi ile olabilir.

Özel bir kan damarının veya bir organın seçilip bir materyal kitlesi (emboli) yerleştirilmek suretiyle tıkanması prosedürü, örn. tümörlerin kan desteğini kesmek için.

Kalp kasının (endokardiyum) iç zarının enflamasyonu, normalde kalp valfini ilgilendiren bir durumdur.

Gram-negatif bakterilerin hücre duvarları lipopolisakkaritlerden oluşur. Bu hücreler zarar görür ve LPS'ler salınırsa bağışıklık sistemleri LPS'leri tanır ve enflamasyonla tepki verir. LPS'ler bu toksik reaksiyon nedeni ile "endotoksinler" olarak adlandırılır.

Tıp biliminin bir popülasyondaki sağlık ve hastalık modellerini ve ilişkili faktörleri inceleyen bir dalı. Hastalık için risk faktörlerini tespit edip optimal tedavi yaklaşımlarını belirlemek için kullanılır.

Maruz Kalmayı Önleme Bilgi Ağı

Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Konfederasyonu.

Derinin alt katmanlarında bulunan kılcal damarlarda aşırı kan toplanmasından kaynaklanan kızarıklığı. Örneğin güneş yanığı eriteme neden olabilir.

Avrupa Birliği'nin (AB), AB'nin çıkarlarını bir bütün olarak temsil eden icra organı. AB Komisyonu AB Konseyine ve Avrupa Parlamentosuna yeni yasaları teklif eder ve üye ülkelerin bu yasayı doğru olarak uygulamasını sağlar.

Hastanede ve sağlık hizmetleri sektöründe çalışan tüm işçiler için olabilecek en güvenli çalışma ortamını sağlamak amacı ile herhangi bir tıbbi kesici-delici cihazın neden olduğu yaralanmaları engelleme konulu çerçeve anlaşması.

Bir mikroorganizmanın gelişmesi sırasında üretilen toksin. Bir egzotoksin kendisini çevreleyen dokuya çok büyük zarar verebilir.

Lümenin dışında bulunan

Kortikospinal sistemin dışında bulunan bir motor sinir sistemi olan, hareketlerin süratini, gücünü ve yönünü kontrol eden ekstrapiramidal sistemin işlev bozukluğu.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.