Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Terimler Sözlüğü

Sivrisinekler tarafından taşınan tropik enfeksiyöz hastalık. Yaşamı tehdit edebilir ve son derece ağrılıdır.

Derinin istenmeyen bir maddeyle (kontaminant) temas ederek kontaminasyonu.

Deri enflamasyonu Enflamasyonun en büyük nedeni bu genel terimi alt bölümlere ayırmak için kullanılabilir

Kimyasal veya ilaçların (toksin) organizmaların gelişme ve büyümeleri üzerindeki advers etkileri. Bu gebelik başlangıcı öncesinde, doğum öncesi gelişme sırasında ve doğum sonrasında, ergenlik döneminde kimyasala maruz kalmayla ortaya çıkabilir.

Alman Onkoloji Eczacıları Derneği, Almanya

İlacın yeniden oluşturulması/seyreltilmesi için infüzyon çözeltisi.

Tipik olarak boğaz ağrısı, düşük ateş ve yapışkan membranla kendini belli eden üst solunum yolu hastalığı.

Tıbbi aletlerin atılma/tasfiye edilme süreci.

İlaçların uygulanması için belli bir terapötik ajanın miktarı.

Doğal veya yapay olarak üretilen madde. Bir ilaç vücuda verildiğinde vücudun yapısı ve işlevleri üzerinde etkili olur. İlaç bir hastalığın teşhisi, tedavisi ve önlenmesi, sağlığın eski haline getirilmesi ve sıkıntının tedavisi için kullanılabilir.
İlaç özelliği gösteren ürün (AB Direktifine göre):
(a) insanlardaki hastalığı tedavi etmek veya önlemek için gerekli özelliklere sahip olduğu belirtilen herhangi bir madde veya maddelerin kombinasyonu
(b) Farmakolojik, immünolojik veya metabolik faaliyet göstererek fizyolojik işlevleri onarmak, düzeltmek veya değiştirmek veya bir tıbbi teşhiste bulunmak için insanlarda kullanılabilen veya onlara uygulanabilen herhangi bir madde veya maddeler kombinasyonu.

İlaç tedavisi için kullanılan herhangi bir maddeye maruz kalma veya temas etme durumu.

Bkz. Kimyasal Uyuşmazlık

Bir ilacın etkisinin bir başka madde ile karıştırıldığında değişmesi.

Nefes darlığı

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.