Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Önleyici Stratejiler

Partikül kontaminasyonunu kaynağında önleme stratejisinin bir çok yönü vardır:

  • partikül oluşumunu önlemek için kaliteli ürün kullanımı (örn. flakonların tıpaları)
  • öz partikül yükü düşük olan ürünler kullanmak (örn. cam ampul yerine plastik kap)
  • ilaç uyuşmazlıklarınıönlemek

Partikül kontaminasyonu ilaçlar hastaya verilmeden önce cam ampullerden çekilirken kanal içi filtre ve filtreli iğne kullanılmak suretiyle azaltılabilir.
Kanal içi filtre aygıtları aşağıda belirtilen durumları ortadan kaldırabilir:

  • partikül kontaminasyonu
  • mikrobiyolojik kontaminasyon
  • infüzyon çözeltilerinden hava gelmesi

Kullanılan tüm aygıtların her üç kontaminasyon tipini ortadan kaldırabileceğini not ediniz.

 

Eğer bir partikül kontaminasyonu meydana gelmişse, kanal içi filtrelerönemli bir güvenlik avantajı sağlar.
Filtreler ayrıca aşağıdaki işlevlere sahiptir:

  • erken uyarı sistemi
  • infüzatın optik kontrolünü sağlamak
  • filtre tıkandığında infüzyonu durdurmak.

Ancak bu filtreleme yapmak için standart uygulama değildir. İntravenöz kanallardaki filtreler hastaya girilen bölgeye yakın yerleştirilebilir. İlaç verme uçları (spike) de çözeltideki partiküllere karşı koruma sağlarlar.

Aşağıdaki durumlar için kanal içi filtreler önerilir:

Lipid içermeyen çözeltiler (0,2 μm filtre)
lipid infüzyonları veya total besin preparatları (1,2 μm filtre)
ISO 8536-4 norm (infüzyon setleri için) hasta koruması için filtrelemeyi tavsiye etmektedir Genel olarak kullanılan sıvı filtresinin nominal gözenek boyutu 15 µm'dir [ISO 8536-4].

Bir çok dernek ve resmi merci intravenöz kanala filtre konmasını tavsiye etmektedir:

Resmi tavsiyeler:
British Pharmaceutical Nutrition Group (BPNG)vücudun çözünmez partiküllerle kontamine edilmesinin nasıl önleneceğine dair bir kılavuz yayımladı1.
Cam ampullerden veya flakonlardan alınan parenteral beslenmeye ilave edilen çözeltiler nihai parenteral beslenme karışımına maksimum gözenek boyutu 5 μm olan bir filtreden geçirilerek eklenmelidir. Filtre iğneleri ve partikül filtreli ilaç verme uçları (spike) cam partiküllerinin hastaya enjekte edilme riskini en aza indirger (Şekil 5).

Şekil 5: Ampul veya flakonu bakım standartlarına göre açın. İnfüzyonu çekmek için filtre pipeti kullanın
Şekil 5: Ampul veya flakonu bakım standartlarına göre açın. İnfüzyonu çekmek için filtre pipeti kullanın
  • Bağışıklık sistemleri bozulmuş hastalar, yenidoğanlar ve çocuklar ve evde parenteral beslenme alan hastalar gibi yoğun veya uzun süreli parenteral tedaviye ihtiyaç gösteren hastalara parenteral beslenme uygulanması sırasında uygun filtreler kullanılmalıdır.

 

 

1,2 μm'lik filtreler her şey içinde karışımlar da dahil olmak üzere lipid içeren çözeltilerin uygulanması için kullanılmalıdır ve her 24 saatte bir değiştirilmelidir.

Bir çok dernek ve resmi merci intravenöz kanala filtre konmasını tavsiye etmektedir:

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

1Ball 2003, Bethune et al. 2001

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.