Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Geçimsizlikler

Partiküllerin bir diğer sıkça karşılaşılan nedeni geçimsizlikler sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bu:

  • bir ilaç karışımı ile taşıyıcı çözelti,
  • kap veya bizzat IV çözeltisine eklenen diğer ilaçlar arasındaki istenmeyen bir reaksiyondur.

Geçimsizlikler çeşitli çözeltiler parenteral uygulama için infüzyon kanallarında ve kateterlerde karıştırıldığında da ortaya çıkabilir. Geçimsizliğin bir sonucu olarak ortaya partikül kontaminasyonuna yol açan çökelmeler oluşabilir [Josephson 2006, RCN 2005, Douglas ve ark. 2001].


Kontaminasyonun meydana gelişi kontrol edilen enjektabl çözeltilerin % 57'sinde 130 μm'den daha büyük cam partiküllerini teşhis eden Preston ve ark. [2004] tarafından gösterilmiştir. Buna ek olarak, Lye [2003] 500'den fazla cam ampulün çoğunda ünite başına ortalama 0,22 cam partikül bulmuştur. Bu gibi partiküllerin hastanın vücuduna enjekte edilmesi bu nedenle önemli bir risktir.


Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.