Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Hasta İçin Sağlığa İlişkin Sonuçlar

Cam partiküllerinin infüzyonu yabancı madde reaksiyonunun bir sonucu olarak pulmoner silikotik değişikliklere ve karaciğer, dalak ve ince bağırsaklarda nodüler fibroza yol açabilir. Gene ilaçlardaki cam kırıntılarının da yetişkin solunum sıkıntısı sendromunu ve gelişmemiş infantlarda pulmoner arter granülomasını tetiklediği görülmüştür.

Silikon partiküllerinden kaynaklanan kontaminasyon granülomatöz akciğer hastalığına yol açabilir. Plastik migrasyonuna bağlı olarak kaydedilen diğer komplikasyonlar akciğer hastalığı, miyokardit ve deride ürtikeri kapsar. Bu kontaminasyonlar büyük hacimli plastik migrasyonundan sonra rapor edilmiştir. Silikon'un uzun vadede insan üzerindeki etkileri hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Hayvanlarla yapılan çalışmalar beyinde ve akciğerlerde minimal reaksiyonlar göstermiştir.

Lastik komplikasyonları klinik okült pulmoner granülom'dan lokal doku enfarktüsüne ve pulmoner enfarktüse kadar uzanır.

 

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.