Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Hava Embolizminin Nedenleri

 • Nedenler

 • - açık IV sistemleri
  - düzgün doldurulmamış ve havası boşaltılmamış infüzyon kanalları
  - paralel infüzyonlar
  - ürün kullanma talimatlarının göz ardı edilmesi

Hava embolizminin nedeni temel olarak vasküler sisteme hava girmesidir (Şekil 1) Bir çok farklı neden tanımlanır ve çoğu iyatrojenik niteliktedir1.

 

 

Patofizyoloji
embolizm kalbin içine itilir, burada pulmoner valfte intrakardiyak bir hava kilidi oluşturur ve kanın kalbin sağ ventrikülünden çıkmasını engeller. Kalbin sağ tarafı aşırı kanla dolar çünkü sağ ventrikülden daha az kan çıkarılmaktadır. Miyokardiyal kasılmaların gücü kanı hava kilidinden geçirmek için uğraştığı sırasında artar. Bu şiddetli kasılmalar cepten çıkabilmek için küçük hava kabarcıklarına neden olur (Şekil 2).
Bu küçük kabarcıklar pulmoner dolaşım sistemine ulaşırlar ve burada tıkanıklık yaratarak ileri doğru kan akışını engeller ve doku hipoksisi yaratırlar
. Pulmoner hipoksi akciğerin vazokonstriksiyonuna yol açar ve bu da sağ ventrikülün iş yükünü arttırır ve kalbin sağ tarafından kan akışını azaltır.2.

Hava embolizminin yaygın nedenleri şunları içerir :
 • Açık IV girişinden ve infüzyon sistemlerinden hava girmesi (örn. açık musluk, bağlantının kesilmesi, ürün hatası nedeni ile sızdırma). Giren hava miktarı hastanın pozisyonundan ve kalbin sağ tarafı ile ilgili olarak venin yüksekliğinden etkilenir3.
 • Düzgün doldurulmamış ve havası tam olarak boşaltılmamış infüzyon kanalı
 • Graviteli infüzyonlar ile infüzyon pompalarının birbirlerine bağlandığı ve infüzyon kanallarında karşılıklı etkileşime girdiği paralel infüzyonlar (Şekil 3). Bu gibi sistemler graviteli infüzyon kurursa (Şekil 4) bir boncuklanma (sıvı-hava-sıvı vb.) oluşturabilirler4.
 • Özellikle nöroşirurjik, vasküler, obstetrik, jinekolojik veya ortopedik prosedürler olmak üzere çeşitli cerrahi müdahaleler sırasında5 açılan vasküler sistem tarafından.
 • Basınçlı infüzyon prosedürlerinin doğru uygulanmaması6.

Şekil 3: Paralel infüzyon Graviteli infüzyon ve pompa tahrikli infüzyonun (mavi) paralel kombinasyonları graviteli infüzyonun kuruması durumunda hava embolizmi riskini taşır.

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

1Gabriel 2008, Wittenberg 2006, Josephson 2006, Patel 2000, Booke et al. 1999, Obermeyer 1994
2 Perdue 2001, Phillips et al. 1997
3 Josephson 2006, Perdue 2001, Muth et al. 2000
4Obermayer 1994
5Mirski et al. 2007, Muth et al. 2000, Natal and Doty 2009, Wong and Irwin 2005
6 Gray et al. 1999

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.