Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Hava embolizminin Sağlığa ilişkin Sonuçları

Olası semptomlar / Klinik belirtiler
Anksiyete4 Taşikardi8
Dispne5 Takipne8
Göğüs ağrısı5 Bilinç düzeyinde değişiklik6
Ajitasyon veya yönelim bozukluğu6 Şiddetli hipotansiyon/şok6
Nefes darlığı7 Kardiyak "değirmen çarkı" mürmürü** 6
Siyanotik görünüm 7 Ani bilinç kaybı, dolaşım şoku veya ani ölüm3

*Semptomlar vasküler kollaps ile bağlantılıdır ve non spesifik olabilir.

**Kardiyak "değirmen çarkı" mürmürü veya (çark dişlisi mürmürü) kalbin apeksi üzerinde uğuldayan, makine gibi ses çıkaran bir sestir (geç işaret).

Semptomlar ve klinik belirtiler
Hava embolizminin semptomları ve klinik belirtileri dolaşım sistemine giren havanın derecesine bağlıdır. Bunlar normalde embolizasyondan hemen sonra gelişirler1.

Komplikasyonlar
Genel kabul hastaya girme olasılığı olan herhangi bir hava miktarının kritik olarak dikkate alınması yönündedir. Etki doğrudan hastanın durumu, havanın hacmi ve birikme hızı ile ilişkilidir.2

Klinik komplikasyonlar kalbin atım hacminde düşüş, şok ve
ölümdür3

Referanslar:

Bu dış bağlantı ile bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

1Mirski et al. 2007, Wittenberg 2006, Josephson 2006, Perdue 2001
2Gabriel 2008, Mirski et al. 2007, Josephson 2006, Booke et al. 1999,Orebaugh et al. 1992
3 Wittenberg 2006, Josephson 2006
4 Josephon 2006
5 Mirski et al. 2007, Perdue 2001
6 Wittenberg 2006
7 Perdue 2001
8 Mirski et al. 2007, Wittenberg 2006

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.