Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home >

Nedenler

 • Riskler


 • - Flakon yüzeyleri ile temas sırasında
  - Ambalaj yüzeyleri ile temas sırasında
  - hastaların vücut sıvıları ile uğraşırken
  - Dökülenlerle uğraşırken
  - IV setlerinin doldurulması esnasında deri teması


  - ilaçların hazırlanması
  - ilaçların uygulanması
  sırasında aerosol temas

Nedenler
Kromhout ve diğerleri bu maruz kalmanın veya buna giden yolun kesin nedeninin net olmadığını kaydetmişlerdir 1, ancak literatürde başlıca iki güzergah bulunabilir: bir dermal2 ve bir aerosol yol 3.

Dermal kontaminasyon
kontaminasyon bulunan ve dermal veya temastan kaynaklanan kontaminasyona yol açtığı tespit edilen bir çok alan bulunmuştur. Bunlar aşağıdakileri kapsar:

 • flakon yüzeyleri4,
 • ilaç kutularının yüzeyleri5,
 • siklofosfamid gibi ilaçları hazırlamak6
 • ve sitostatik tedavi gören hastaların vücut sıvıları ile uğraşmak7.

Bu alanlarda kontaminasyonun varlığı akla sitostatiklerin hazırlanmasının ve flakonların, kutuların ve vücut sıvılarının kullanımının kontaminasyona neden olduğunu getiriyor.
NIOSH gibi denetim organlarınca tartışılan diğer kontaminasyon nedenleri dökülen maddelerin yetersiz dekontaminasyonu, IV setlerin doldurma işlemi, eczane dışı kullanım ve yetersiz ürün seçimidir8.

"Sonuçlar eczane teknisyenlerinin ve onkoloji hemşirelerinin dermal olarak siklofosfamide maruz kaldığını göstermektedir."9

Aerosol kontaminasyon
İlacın hazırlanması ve verilmesi sırasında meydana gelen aerosol kontaminasyon NIOSH gibi merciler tarafından kabul edilmiştir ve literatürde bulunabilir10. Ancak belli araştırmalarda aerosol kontaminasyon için kanıt bulunmamıştır, yine de bunun yetersiz tespit limitlerine bağlı olduğu ileri sürülmektedir11.

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

1Kromhout et al. 2000
2Valanis et al. 1993a, b
3Kromhout et al. 2000
4Mason et al. 2003
5Schmaus et al. 2002
6Fransman et al. 2004
7Fransman et al. 2004, Kromhout et al. 2000
8NIOSH 2004
9Fransman et al. 2004
10Neal et al. 1983, NIOSH 2004, Sessink 1994
11Larson et al. 2003

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.