Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Finansal Sonuçlar

Referanslar

1Horner 2009, National Cancer Institute 2010
2Flintoff 2008
3Based on Uk National Health Service (NHS) pay recommendations: approximate annual salary of 30,000 € (100 € per day) - [NHS 2010]
4Macmillan cancer support 2010
5IGBCE 2000 

Maliyet faktörlerini aşağıda konuşulacağı üzere topluma olan maliyetler ve sağlık kurumlarına olan maliyetler olarak ikiye ayıracağız (bkz. Şekil 4)

Şekil 4: Kimyasal kontaminasyonun neden olduğu komplikasyonların bir sonucu olarak olası ek maliyetlere ilişkin tahmin.

Hastaneye olan maliyetler
Hastanelerdeki genel standart işletme prosedürleri ve yayınlanmış yönergeler kontaminasyona maruz kalmış sağlık çalışanlarının maruz kalan alanı su ile on dakika yıkamasını öngörür. Gözler kontamine olmuşsa, bir oftalmologa danışılmalıdır1. Kaybolan bu verime ilave olarak yıkama, merhem, bandaj ve diyare gibi akut sonuçların semptomlarını hafifletmek için ilaç tedavisi benzeri bazı donanım maliyetleri de mevcuttur.

İlaç tedavisine yinelenerek maruz kalmanın neden olduğu dermatit ve hipersensitivite maliyetle ilişkili olarak araştırılmamıştır ama Mälkönen mesleki deri hastalığı olan sağlık çalışanlarının hastalık iznine çıkmak (% 21) veya iş değiştirmek (% 21) zorunda kaldığını bulmuştur2. Kalan personelin çalışma randımanının düşmesi ve gidenlerin yerine gelen yeni personelin eğitilmesi unutulmaması gereken iki maliyet faktörüdür.

Bir komplikasyonun verim kaybına neden olduğu bir diğer durum da kanserdir; örneğin İngiltere'de hastalara günde 79,15 £ (90 €) tutarında bir hastalık ücreti ödenerek 28 haftaya kadar hastalık izni verilmektedir3.

Benzer şekilde, düşük yapma gibi reprodüktif komplikasyonlarla ilgili hastane maliyetlerinin nedeni de sağlık çalışanına ailevi nedenlerle verilen hastalık iznidir. Bu önemli ölçüde değişebilecek olmakla beraber, Almanya'da 1. derece akrabanın kaybı için yasal izin minimum 2 gündür.4.

Ülkeye bağlı olarak bu sağlık problemlerinden herhangi birisi yetersiz güvenlik prosedürleri bağlamında araştırılacak olursa bir sağlık kurumu için pahalı yasal sonuçları olabilir.


Referanslar:


Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.


1QuapoS 2003
2Mälkönen 2009
3Macmillan cancer support 2010
4IGBCE 2000


 

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.