Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Önleyici Stratejiler

 • Denetim organları

 • Aşağıdaki merciler (diğerlerinin yanısıra) kimyasal kontaminasyonu engelleme için tavsiyeler yayınlamaktadır:

  - Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (NIOSH), ABD
  - Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD
  - International Society of Pharmacovigilance (ISOP)
  - Alman Onkoloji Eczacıları Derneği (DGOP), Almanya
  - İsveç İş Çevre Dairesi (AFS), İsveç

Önleyici Stratejiler
Önleyici stratejiler sıklıkla ulusal merciler tarafından tavsiye edilir (bkz. kutu) ve maruz kalmayı azaltmaya odaklanır. Resimler başlıca önlemleri gösteriyor, şöyle ki:

 • Hazırlığı merkezileştirerek kullanım hatalarından kaynaklanan kontaminasyonu önlemek1. Bu ilaç tedavisinin özel eğitimli personel tarafından kullanılmasına olanak verir (Şekil 5).

 

 • "Güvenli" malzeme kullanarak toksik kontaminasyon salınımını önleyin [NIOSH 2004] Bunlar aerosol kontaminasyonunu (örn. aerosol filtreleri) ve damla kontaminasyonunu (örn. iğnesiz aygıtlar) (Şekil 6) azaltmayı amaçlamaktadır.

Ancak kontaminasyonun nedenlerinin bazılarının, örneğin flakon yüzeyi gibi, önlenmesi zordur ve kontrol altına alınmalıdır (Şekil 7).

 • Oluşan herhangi bir aerosol kontaminasyonu laminer hava akımı (LAF) veya yalıtımlı kabinler kullanılarak kontrol altına alınır3.
 • Oluşan herhangi bir damla kontaminasyonunun absorbe edilmesi giysi, maske ve eldiven gibi koruyucu örtüler kullanılarak önlenir4.
 • İlaveten, maruz kalma düzeylerini kontrol etmek için kan testi gibi düzenli kontroller de tavsiye edilir5. Eğer sistematik koruyucu önlemler yerine getirilirse maruz kalma azaltılabilir6.


Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

1QuapoS 2003
2NIOSH 2004
3Nguyen et al. 1982, Crauste-Manciet et al. 2005
4 ASTM 2005
5QuapoS 2003
6Ündeger et al. 1999, Skov et al. 1992

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.