Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Sağlığa İlişkin Sonuçlar

  • Hasta için sonuçlar

  • - toksik ürünlerin verdiği zarar
    - kristalizasyon ve separasyondan kaynaklanan partikül embolisi
    -büyük pH değişiklikleri nedeni ile doku tahrişi
    -terapötik hata

Çökelme ve toksik ürünlerin istem dışı varlığı hasta için çeşitli olumsuz sonuçlar yaratabilir. Bunlar tromboflebitis'ten çoklu-organ yetmezliğine kadar uzanabilir. Etkin ilacın azalması veya ortadan kalkması terapötik bir hataya yol açabilir. Zararın kapsamı önemli ölçüde hastanın durumuna (yaş, kilo, yapı, hastalığın ciddiyeti, vb.) ve verilen ilacın tipine bağlıdır. Fizikokimyasal ilaç uyuşmazlıklarının sonuçları yenidoğan ve pediatrik hastalarda özellikle ciddidir.1.

İlaç geçimsizliği reaksiyonlarının sıklığı konusunda yayınlanmış az sayıda bilimsel bilgi mevcuttur. Yapılan bir çalışmada bir pediyatrik yoğun bakım servisindeki geçimsizlik incelenmiş ve ilaç kombinasyonlarının % 3,4'ünün geçimsiz ve dolayısı ile de potansiyel tehlikeli olduğu ortaya çıkmıştır2. Bir yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) uyuşmazlıkların % 26'sının yaşamı tehdit eder nitelikte olduğu bulunmuştur3. Bir başka araştırmada 78 farklı ilaç rejimi toplanmış ve % 15'inin geçimsizlik reaksiyonu verdiği görülmüştür4. Taxis ve Barber5 yoğun bakım ünitesindeki klinik uyuşmazlıkların ilaç tedavisi hatalarının % 25'ine katkısı olabileceğini belirtmişlerdir. Başka yayınlar koğuş tipine bağlı olarak IV ilaç dozlarının % 80'inin yanlış seyreltici ile hazırlandığını göstermiştir6.

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

1Höpner 2007
2Gikic et al. 2000
3Tissot et al. 2004
4Vogel Kahmann et al. 2003
5Taxis and Barber 2004
6Cousins et al. 2005, Hoppe-Tichy et al. 2002

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.