Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Finansal Sonuçlar

Referanslar

Scottish Executive, 2004

Riskle ilişkili maliyetler
İğne batmasına bağlı yaralanmalar konunun ciddiyetine bağlı doğrudan ve dolaylı olarak çeşitli maliyetlere neden olurlar (Bkz. Tablo 3)

Tanı takibi ve tıbbi tedaviler gibi doğrudan maliyetler sıklıkla tavsiye edilen prosedürlerin sonucudur ve bu nedenle sağlık tesisi üzerinde daha göze çarpan bir etkileri vardır.

İğne batmasına bağlı bir yaralanma sonrasındaki dolaylı maliyetler de personelin işten alıkonması, kayıp istihdam ve zararların tazmini, sigorta primleri ve gelecekteki yasal işlemler nedeni ile önemsenmelidir (Bkz. Şekil 6). Kaldı ki, bulaşmamış bir hastalık dahi personelde kişisel danışmanlık verilmesi ve üretkenliğin kaybı ile sonuçlanan duygusal travma ve kaygı yaratabilir. 11

Doğrudan maliyetler Dolaylı maliyetler
Kısa vadeli
-kan örnekleği
- Acil test (lab.)
-Aşılama
-Sağlık kurumu ziyaretleri
-Maruz kalma sonrası profilaksi
- Anksiyete ve
kaygı
nedeni ile zaman kaybı - Yönetim gayreti
Uzun vadede
- Sağlık çalışanına danışmanlık
- Takip amaçlı kan testi
- Uzun vadeli tedavi
- Sağlık çalışanının iş günü kaybı
- Daha yüksek sigorta primleri
- Bağıntılı yasal işlemler
- Tazminat talepleri

Çeşitli araştırmalar iğne batmasına bağlı yaralanmaların finansal etkisini ölçümlemiştir. Kısa vadeli doğrudan maliyetlere bir örnek olarak Hatcher tek bir iğne batmasından kaynaklanan yaralanma vakasının maliyetinin sağlık tesisine 2.234 $ ( 1.409 €) ile 3.832 $ (2.417 €) arasında bir meblağa mal olacağını açıklamıştır. 37

 • Finansal Etki

 • İğne batmasına bağlı her enfeksiyonsuz yaralanma işverenlere 2.234 $ (1.409 €)
  ila 3.832 $ (2.417 €) arasında bir meblağa mal olmaktadır. 37, 39

İğne batmasına bağlı bir yaralanmadan sonra kan ile taşınan bir hastalığın bulaşması durumunda tüm uzun vadeli finansal maliyetin 922.000 € gibi yüksek bir rakama ulaşacağı hesaplanmıştır. 38
 • İğne batma yaralanmaların etkisi

 • -Duygusal travma
  -Kaygı
  -Aile ilişkilerinin ve sosyal ilişkilerin bozulması
  -Sosyal utanç
  -Tedavi ilacının hoş olmayan yan etkileri
  -Personelin işten alıkonması
  -Hastalar için enfeksiyon riski
  -Hastalık
  - Ölüm

Referanslar:

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

11 Perry J, Parker G, Jagger J.  2003
37 Hatcher IB. 2002 
38National Health Service for Scotland (NHS Scotland). 2001 
39 Tan L, Hawk JC, Sterling ML.  2001

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.