Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Nedenler

İlaç tedavisi hatalarının büyük bir çoğunluğu acil durumlarda değil rutin klinik işleri sırasında ortaya çıkmaktadır10. Bu hataların kaynağı bir infüzyonun ilk reçetelenmesinden hastaya uygulamaya kadar sürecin herhangi bir aşamasında yatabilir16 Bu karmaşık bir süreçtir 17ve geniş çapta farklı hatalara yol açabilir18-23.

İlaç tedavisi hatalarına yol açabilecek risk kaynakları

Advers olayların bu kadar yaygın olmasının nedenlerinden biri klinisyenlerin insan ve buna bağlı olarak da hatalara eğilimli olmalarıdır. Wilson ve ark. gelecekteki gelişmelere temel olan araştırmaları24insan hatalarının önemli bir faktör olduğunu ortaya koydu. Araştırmalarındaki advers olayların büyük çoğunluğu (% 81) bilgi, özen veya dikkat eksikliği gibi bir veya daha fazla insan faktörüne bağlıydı. Önemli ölçüde önlenebilir olduğu kabul edilen etkilerin % 1'inden azı insan hataları ile ilgili değildir. Diğer araştırmalar da insan hatalarının advers olaylara katkısı olan kritik bir faktör olduğunu göstermiştir25-29.

  • İlaç tedavisi hatalarının insidansını arttıran iki ana neden vardır [10]:

  • - hemşirelerin iş yükü (hasta/hemşire oranı, dolu yatakların hastanedeki tüm yataklara oranı, hemşire başına yatak oranı)
    - birimin büyüklüğü (organizasyonun karmaşıklığı)

Yüksek uyarılı ilaçlar (KCl) ve standart çözeltiler (NaCl) gibi farklı ilaçları birbirine bitişik olarak depolama.

Aynı büyüklük - farklı skalalar

Birbirine benzer ilaç etiketleri/birbirine benzer ilaç isimleri

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.