Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Finansal Sonuçlar

Referanslar

1Taxis K, Barber N,(2003) Etnographic study of incidence and serverity of intravenoius drug errors.BMJ 326:684

2Dean BS, Barner ND, (1999) A validated, reliable metohd of scoring the severity of medication errors. Am J Hosp Pharm 56 : 57-62

3Gianino MM, Vallino A, Minniti D, Abbona F, Mineccia C, Silvaplana P, Zotti CM, (2007) A method to determie hospital costs associated with nosocomial infections. Ann lg 19(4) : 381-392

4Bertolini G, Confalonieri M, Rossi; Simini B, Gorini M, Corrado A, (2005) Cost of the COPD. Differences between intensive care unit and respiratory intermediate care unit. Res Med 99: 894-900

  • Finansal etki

  • "Advers olay yaşayan bir hasta hastanede ortalama ekstra 6 ila 8 gün kalır."

    "Olumsuz gelişmelerin ek tedavi ve hastanede geçirilen ekstra günler bağlamındaki finansal maliyetleri oldukça yüksektir (örn. ABD: 17-29 milyar USD/yıl)."

Maliyetler
Ek tedavi ve hastanede geçirilen ekstra günler bağlamında advers olayların finansal maliyeti oldukça yüksektir. Kayıtların incelenmesi sırasında bulunan en tutarlı bulgulardan biri, advers olay yaşayan bir hastanın hastanede ortalama ekstra altı ila sekiz gün daha kaldığıdır. Toplamlar alındığında ve bulgular ulusal bazda bir tahminde bulunmak için kullanıldığında çıkan maliyetler inanılmaz büyüklüktedir32.

İngiltere'de önlenebilir advers olayların maliyeti sadece kayıp yatak günleri için yıllık 1 milyar £'dur33. Kaybedilen çalışma sürelerinin maliyeti çok büyük olmakla beraber, maluliyet tazminatı ve diğer ekonomik sonuçlar daha da büyüktür.
US Institute of Medicine'in raporu önlenebilir tıbbi hataların Amerika'daki hastanelerde yılda 17 milyar $ ila 29 milyar dolarlık toplam maliyetlerle (hatalar nedeni ile ek bakım maliyeti, kayıp gelir, evde üretkenlik ve malullük dahil) sonuçlandığını hesaplamıştır 34.
Avustralya'daki araştırmalar advers olayların toplam maliyetinin direk hastane maliyetleri içindeki toplam giderin % 15,7'sini oluşturduğunu göstermiştir.35.

Advers olaylarla ilintili diğer önemli hasarlar insanlarla ilgilidir: hastanın maruz kaldığı zarar Advers olay yaşayan hastaların ölme olasılığı yaşamayanlardan 4-7 kat daha fazladır35. Vincent ve ark.32advers olayların % 19'unun ılımlı fiziksel sakatlık, % 6'sının kalıcı sakatlık ve % 8'inin de ölümle sonuçlandığını bulmuşlardır.

Sağlık kurumunun riskle ilişkili maliyetleri
Riskin maliyet değerlendirmesi maliyetlerin ilgili klinik tedavilerine ve bunların sonucu olan uzamış kalış sürelerine atanması ile yapılabilir. Maliyet, tahmin edilen klinik tedavisinin ortalama günlük maliyeti [Gianino 2007, Bertolini 2005] kullanılarak hesaplanabilir. Yukarıdaki şekil seçilmiş komplikasyon örnekleri için yapılan böyle bir hesaplamanın sonuçlarını gösteriyor.

Çıkarım
İlaç tedavisi hatalarının önlenmesi sağlık hizmeti tedarikçisi için bütçede tasarruf ile sonuçlanabilir. Hastanede yatılan günlerin çoğunda tam yoğun bakım tedavisi gerektiren ağır komplikasyonlar söz konusu olduğunda, hastane tek bir olayda 7.556 € ila 56.670 € arasında tasarruf edebilir.

Referanslar

Bu dış linke bağlanarak bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. B. Braun açmak üzere olduğunuz web sitesinin sahibi değildir ve içeriğini de kontrol etmemektedir.

32 Vincent C 2010
33Vincent C, Neale G, Woloshynowych M 2001
34 Kohn L, Corrigan J, Donaldson M 2000
35 Ehsani J, Jackson T, Duckett S 2006

 

Özeti okumak için literatür sayfasına gidiniz.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.