Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 

Önleyici Stratejiler

İlaç tedavisi hatasını önlemek ve güvenli hasta tedavisini etkin biçimde sağlamak için ürüne ve organizasyona ilişkin önlemleri birleştirmek önemlidir.

Ne kadar çok ardıl güvenlik kontrolü eklenirse sistemin tamamı da o kadar güvenli olur. Klinik rutin içerisinde uygulamaya konması gereken bazı somut önleyici stratejiler yukarıda Şekil'de tarif edilmiştir.

9 "doğru"yu sağlamak sağlık hizmetleri sektöründeki her çalışanın amacı olmak zorundadır.

Etkin engellemenin 9 "doğru"su 
Doğru hasta Doğru belgeleme
Doğru ilaç Doğru eylem
Doğru yol Doğru şekil 
Doğru zaman Doğru tepki
Doğru doz
Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.