Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home > İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi

İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi

Modern tıbbı infüzyon terapisi olmadan düşünmek zordur. Nereye baktığımızdan bağımsız olarak, ister ilaç sevki, besin desteği, sıvı uygulaması, isterse kan değiştirme; IV tedavi sisteminin yeri doldurulamaz bir parçasıdır. Ancak bu terapi diğer hepsinde olduğu gibi hem hasta hem de sağlık çalışanı için riskleri de beraberinde taşır. Bu risklerin tespiti, sonuçları hemen görünür olmadığından ve bu nedenle de sıklıkla başka kaynaklara bağlandığından ne yazık ki zordur.
Bizim uzmanlığı paylaşma geleneğimize uygun olarak, B. Braun açık iletişim aracılığı ile farkındalığı arttırmayı ve yenilikçi ürün sistemlerimizin yapısında var olan güvenlik aracılığı ile müşterilerimize destek vermeyi amaçlamaktadır.

Bu web sitesi mevcut klinik kanıtlara dayanarak infüzyon terapisindeki en yaygın riskleri özetliyor ve B. Braun'un entegre ürün sisteminin daha güvenli ve verimli iş akışlarına nasıl katkıda bulunabileceği konusunu ele alıyor.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.