Home   |  İrtibat   |  Yerler
Safe Infusion Therapy (TR)
 
Home >

Kullanım Koşulları

Bu dokümandaki özet bilimsel bilgiler, sağlık uzmanları için hazırlanmıştır. Genel literatürün ve yönergelerin analizine dayanmaktadır. Amaç, genel olarak infüzyon terapisi ile ilişkilendirilen riskleri tanıtmak ve sağlık çalışanlarının bu tip sorunlarla ilgili farkındalığını artırmaktır. Özet niteliğinde olduğu için, bu metin genel bir bakış ile sınırlıdır ve her türlü yerel koşulu hesaba katmaktadır. B. Braun, bu genel bakışa dayandırılan terapötik müdahalelerden kaynaklanabilecek herhangi bir sonuç için sorumluluk kabul etmez. B. Braun, özellikle verilen bilgilerin doğru, eksiksiz veya güncel olup olmadığı konusunda beyanda bulunmaz veya güvence vermez. Hiçbir durumda, B. Braun veya çalışanları özel, cezai veya dolaylı zararlar dahil olmak üzere herhangi bir zarardan, kullanım kaybından, gelir veya kâr kaybından, mal kaybından veya mala gelecek zararlardan, üçüncü şahısların taleplerinden veya herhangi cins veya özellikteki diğer kayıplardan hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu siteye bağlanan ve bu siteden bağlanılan harici literatür, B. Braun dışında bağımsız yazarlar tarafından yaratılmıştır. Bu siteye bağlanan ve bu siteden bağlanılan literatürdeki mevcut bilgilerden sadece bu bağımsız yazarlar sorumludurlar ve B. Braun içeriğin doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.